Urologie

Op de polikliniek

Op de polikliniek urologie kunt u terecht voor diverse onderzoeken, zoals o.a.:

 • flowmetrie (plastest);
 • cystoscopie.

Specifieke ingrepen zoals o.a.:

 • steenbehandeling;
 • de behandeling van blaaskanker;
 • circumcisie

vinden plaats op een operatiekamer. Hiervoor maakt de uroloog na uw polikliniekbezoek een vervolgafspraak met u.

Wie werkt er?

Op de polikliniek urologie werken drie urologen:

Er zijn op de polikliniek urologie naast de urologen nog verschillende deskundigen werkzaam. Hier wordt een aantal van hen aan u voorgesteld:

> Verpleegkundig specialist urologie

Op de polikliniek Urologie is Anneke Meerkerk-Bakker werkzaam als verpleegkundig specialist (VS).

De functie verpleegkundig specialist bestaat sinds 2009 op de polikliniek urologie van het Beatrixziekenhuis. Anneke is als HBO-verpleegkundige opgeleid en heeft daarna een masteropleiding gevolgd. Als verpleegkundig specialist is zij breed medisch en verpleegkundig opgeleid en heeft zij zich in de praktijk gespecialiseerd in de urologie. Anneke biedt de patiënt gecombineerde medische, verpleegkundige en psychosociale zorg. De verpleegkundig specialist mag ook medische (be)handelingen uitvoeren. Dat betekent dat Anneke intakegesprekken voert, onderzoeken doet en een behandelplan met u opstelt.

Daarnaast is zij uw aanspreekpunt voor medische en verpleegkundige zaken.

De aandachtsgebieden van Anneke zijn:

> Continentieverpleegkundige

Op de polikliniek Urologie en in het bekkenbodemcentrum is Janet Eikenboom en Ans Middag werkzaam als continentieverpleegkundigen.

Oncologieverpleegkundige

Verder is op de polikliniek Urologie Jeannine van Zante werkzaam als oncologieverpleegkundige. Zij is gespecialiseerd in de begeleiding van mensen met een oncologische aandoening binnen het specialisme urologie.

Afspraak maken

Op de polikliniek maakt u in principe steeds bij dezelfde uroloog een afspraak. Bij een opname in het ziekenhuis ziet u alle urologen. Een operatie zou door een van de andere urologen uitgevoerd kunnen worden, tenzij u een voorkeur aangeeft of er sprake is van een ingreep, waar een van de urologen in gespecialiseerd is.

Als u door uw huisarts bent doorverwezen voor het poliklinisch spreekuur van een medisch specialist in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem of de Lingepolikliniek in Leerdam, dan kunt u op twee manieren een afspraak maken: telefonisch of online. Voor het online maken van een afspraak heeft u een patiëntbericht (brief) van uw huisarts nodig waarop een Zorgdomein-nummer (ZD-nummer) vermeld staat.

Heeft u acute hulp nodig, waarschuw dan uw huisarts. Deze kan direct met de dienstdoende uroloog overleggen, waarna u, al dan niet per ambulance, naar het ziekenhuis kunt worden gebracht. Als wachten op de huisarts naar uw oordeel niet verantwoord is, bel dan het alarmnummer 112.

Voorbereiding

Voor uw polikliniekbezoek hoeft u geen speciale voorbereidingen te treffen.

Meenemen

Het is belangrijk dat u bij uw bezoek aan de polikliniek de volgende zaken meeneemt:

 • uw patiëntenpas;
 • een geldig identiteitsbewijs;
 • de verwijsbrief van uw huisarts;
 • de afsprakenkaart van de specialist (als u die heeft);
 • een actueel medicatieoverzicht (op te vragen bij uw apotheek);
 • eventueel uw leesbril.

Tips voor het gesprek

Het is aan te bevelen om van tevoren op te schrijven wat uw klachten zijn en wat u precies allemaal wilt weten. Ter voorbereiding kunt op deze website van een aantal specialismen meer te weten komen over het ‘wat, hoe en wie’.