ACNES (buikwandpijnsyndroom)

Wat is ACNES

Bij u is de diagnose ACNES gesteld.

Bij het buikwandpijnsyndroom ACNES ontstaat er pijn in de buik door een beknelde zenuw in de buikwand. ACNES is de Engelse afkorting voor Anterior Cutaneous Nerve Entrapment Syndrome.
In de buik lopen allerlei zenuwen. Uitlopertjes van sommige van deze zenuwen (ook wel zenuwtakjes genoemd) zorgen voor het gevoel in de buikhuid. Om bij de huid te komen, moet de zenuw zich op verschillende plaatsen door de rechte buikspier en door het kapsel van de buikspier 'boren'. Daarbij kunnen de huidtakjes van de zenuw bekneld raken, dit veroorzaakt mogelijk uw pijn klachten.

Ook na een operatie kan een zenuw bekneld raken. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn na een liesbreukoperatie of keizersnede. De pijn zit dan op de plaats van het litteken. Als u hier last van heeft, is de zenuw beknelling soms aanwezig vanaf de dag van uw operatie.

Oorzaak

Wat de precieze oorzaak is voor het ontstaan van het ACNES-pijnsyndroom is nog onduidelijk.
Als ACNES is ontstaan na een operatie, dan kan de oorzaak zijn dat een zenuwtakje onbedoeld is mee gehecht tijdens de operatie. Ook kan er sprake zijn van een verkleving in het litteken. Dit is allebei niet te voorkomen.

Symptomen

ACNES kan plotseling of geleidelijk ontstaan. Bij ACNES hebben mensen langere tijd buikklachten, variërend van milde klachten tot onhoudbare buikpijn. De pijn kan ook zitten in de zij en de rug, tussen de onderste ribben en de bekkenkam.

Het is mogelijk dat u last heeft van ACNES als u de volgende symptomen herkent:

 • De pijn bevindt zich duidelijk op één plek; u kunt het precies aanwijzen
 • De pijn wordt erger als u zich inspant
 • De pijn is dof, zeurend en soms stekend
 • U kunt zich bij hevige pijn misselijk voelen of een opgeblazen gevoel krijgen
 • U heeft problemen met de ontlasting en/of plassen
 • Kleding kan vervelend zitten
 • Gewone pijnstillers helpen niet (goed)

Voor sommige patiënten is het hebben van een diagnose en adviezen over prettige houdingen al genoeg. Voor anderen, zeker in het geval van hevige pijn, is een behandeling gewenst.

De pijnspecialist heeft u een diagnostische injectie met een lokale verdoving voor gesteld. Met de injectie worden de zenuwtakjes verdoofd die vermoedelijk bekneld zitten.

De behandeling

De behandeling wordt poliklinisch verricht. U meldt zich op afdeling C2.
Zodra u aan de beurt bent, wordt u naar de behandelkamer gebracht.
U komt in rugligging op de behandeltafel te liggen. De juiste plaats van de blokkade wordt bepaald met behulp van een echo apparaat en deze plaats wordt gemarkeerd. In overleg met u kan er een lokale verdoving gegeven worden. Hierna brengt de pijnspecialist onder echogeleiding de naald op de juiste plaats. Vervolgens wordt de pijnstillende en ontstekingsremmende medicatie toegediend.

Na de behandeling neemt u plaats in de opvangkamer voor tenminste 15 minuten.

Na de behandeling

U mag dezelfde dag niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen. U dient er zelf voor te zorgen dat iemand u naar huis brengt.
Na de behandeling kunt u de eerste weken een tijdelijke verergering van uw pijnklachten krijgen. U kunt eventueel extra pijnstillers innemen.
Het resultaat van de behandeling is soms direct, of pas na enkele dagen tot weken te beoordelen. Het is goed mogelijk dat u al eerder een gunstig effect op de pijnklachten bemerkt. In een aantal gevallen is een herhaling of aanvullende behandeling wenselijk/noodzakelijk.
Na ongeveer 6 weken wordt u gebeld en zal het resultaat en de eventuele verdere behandeling met u besproken worden.

Belangrijk

Voor een goed verloop van de behandeling zijn de onderstaande voorbereidingen van belang:

 •   Als u een verstoorde bloedstolling heeft of bloed verdunnende medicijnen gebruikt, moet u dit melden aan uw specialist.
 • Als u een pacemaker/ICD heeft, moet u dit van tevoren melden aan uw specialist.
 • Als u zwanger bent, kunt u deze behandeling niet ondergaan omdat er gewerkt wordt met röntgenstralen.
 • Als u ziek bent of koorts heeft op de dag van de behandeling moet u de afspraak afzeggen en moet er een nieuwe afspraak gemaakt worden.
 • Als u overgevoelig/allergisch bent voor bepaalde medicijnen, contrastmiddelen of latex, moet u dit voor de behandeling melden.
 • Na de behandeling mag u dezelfde dag niet meer actief aan het verkeer deelnemen. Zorgt u daarom altijd voor begeleiding.

Mogelijke complicaties/risico's

Elke medische behandeling brengt risico’s met zich mee.

 • Bij elke injectie bestaat er een mogelijkheid op het optreden van een infectie, door steriel te werken is dit risico heel klein.
 • Er is een kleine kans op het ontstaan van een bloeding.
 • Er is een zeer kleine kans op zenuwbeschadiging.
 • Tijdens de behandeling kunt u tijdens het inspuiten van de medicijnen (extra) pijn ervaren, dit is van korte duur.
 • Bij de vrouw kunnen opvliegers optreden en kan de menstruatie korte tijd verstoord worden.
 • De anticonceptiepil is tot de eerstvolgende menstruatie niet betrouwbaar.
 • Bij diabetespatiënten kunnen de bloedsuikerwaarden de eerste dagen verstoord zijn door het ontstekingsremmende medicijn.
 • Ook kan er een allergie voor de ingespoten medicatie optreden.

Contact

Als u binnen 72 uur na ontslag uit het ziekenhuis klachten krijgt, of als u iets wilt vragen, bel dan onderstaande telefoonnummers.

Maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 uur en 16.30 uur
De polikliniek Pijngeneeskunde via (0183) 64 46 67. U kunt ook gebruik maken van BeterDichtbij app.

In de avond en nacht tussen 16.30 uur en 08.00 uur, in het weekend en op feestdagen
De huisartsenpost via (0183) 64 64 10

De medewerkers van de huisartsenpost zijn opgeleid om te beoordelen welke zorg u nodig heeft. U ontvangt een advies of wordt doorverbonden. Na 72 uur kunt u contact opnemen met uw eigen huisarts.