Gemiddelde wachttijd per woonzorgcentrum

Voor veel woonlocaties van Rivas geldt een wachtlijst. Hierbij wordt gekeken naar de zorgzwaarte en de omvang van de woonlocatie. Zo probeert Rivas iedereen zo snel en adequaat mogelijk te voorzien van woonruimte. Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met het Cliënt Contact Centrum via Rivas Zorglijn 0900-8440.

Peildatum schema wachttijden: augustus 2020.

Verwachte wachttijd in maanden

Woonzorgcentrum
Bannehof in Gorinchem6-9
De Markt in Papendrecht3-6
De Schutse in Gorinchem3-6