3 Oost: Interne geneeskunde, MDL

De afdeling

Op de afdeling 3 Oost van het Beatrixziekenhuis liggen patiënten met algemeen interne aandoeningen en maag-, darm- en leveraandoeningen.

Wie werkt er?

Op de afdeling is altijd een verpleegkundige aanwezig die verantwoordelijk is voor uw zorg. Zij heeft overleg met de specialisten en zal u zoveel mogelijk persoonlijk begeleiden. U kunt bij de verpleegkundige terecht voor informatie over uw behandeling.

Door wisselende diensten krijgt u echter met meerdere verpleegkundigen te maken. U kunt op het planbord, bij de balie, per dag zien welke verpleegkundige verantwoordelijk is voor uw verzorging. In de avond- en nachtdienst zijn de verpleegkundigen verantwoordelijk voor de hele unit; 's avonds twee verpleegkundigen per unit en 's nachts één verpleegkundige.

Naast verpleegkundigen werken er op de afdeling:

Medisch specialisten

Internisten

MDL-artsen

Uw specialist komt niet elke dag zelf bij u langs. We streven er naar dat u zo veel mogelijk door uw eigen specialist geholpen wordt. Het kan echter voorkomen dat u tijdens uw ziekenhuisopname met meerdere specialisten te maken krijgt.

Mocht u behoefte hebben aan een gesprek met uw behandelend specialist voor meer informatie en/of uitslagen van onderzoeken dan is dat mogelijk. U kunt de verpleegkundige vragen naar de mogelijkheden hiervoor.

Ondersteuning

 • Afdelingshoofd
 • Arts-assistenten
 • Zorgcoördinatoren
 • Afdelingssecretaresses
 • Leerling verpleegkundigen
 • Afdelingsassistenten
 • Voedingsassistenten
 • Gastvrouwen
 • Stagiaires

Overige professionals waarmee u tijdens uw ziekenhuisopname mogelijk te maken krijgt zijn; gespecialiseerd verpleegkundigen, fysiotherapeuten, diëtisten, maatschappelijk werk en geestelijk verzorgers.

Verblijf op de afdeling

Voorbereiding

Wat neemt u mee:

 • uw oproepbrief van het opnamebureau/afsprakenkaart van de specialist;
 • patiëntenpas van het ziekenhuis;
 • uw verzekeringspasje en identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs);
 • eventuele medicijnen in originele verpakking en uw medicatieoverzicht;
 • eventueel een dieetlijst;
 • slippers of pantoffels;
 • iets ter ontspanning, bijvoorbeeld een boek;
 • makkelijke kleding;
 • eventueel toiletartikelen.

Wij raden u af veel geld, kostbaarheden en sieraden die u gewoonlijk draagt, mee te nemen wanneer u wordt opgenomen. Het ziekenhuis kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het defect of zoek raken van uw eigendommen.

Inlichtingen

Inlichtingen over uw toestand krijgt de familie in eerste instantie van uzelf. In overleg met u wordt bij opname een eerste contactpersoon aangesteld. Hij/zij kan bij vragen of onduidelijkheden informatie vragen aan de verpleegkundigen. Uw eerste contactpersoon kan ook dagelijks tussen 11.00 uur en 11.30 uur voor inlichtingen naar de afdeling bellen en zich tijdens de bezoekuren aan de centrale balie op de afdeling melden met vragen.

Informatie wordt in principe aan niemand anders dan u zelf en de eerste contactpersoon gegeven. Uitslagen van onderzoeken worden uitsluitend door de behandelend specialist of zaalarts gegeven.

Bezoek

Maatregelen in verband met coronavirus
Om onze patiënten en medewerkers te beschermen tegen besmetting met het coronavirus, hebben we onze bezoekregeling aangepast. U leest hier meer over de bezoekmogelijkheden.

Contactgegevens

De afdeling is 24 uur per dag, telefonisch bereikbaar via: (0183) 64 48 30.

Route

U vindt afdeling 3 Oost op de derde verdieping van het ziekenhuis. Wanneer u de lift uit komt, loopt u rechtsaf naar afdeling 3 Oost. Vanuit het trappenhuis is het linksaf naar de afdeling.