Menstruatie-polikliniek

Op de polikliniek

Als u last heeft van menstruatieklachten, dan kan uw huisarts u doorverwijzen naar de menstruatie-poli. Deze poli heeft tot doel om vrouwen met menstruatieproblemen te onderzoeken en te behandelen in een zo kort mogelijk traject.

Tijdens het eerste bezoek aan de polikliniek krijgt u eerst een intake gesprek, waarbij algemene informatie en het probleem in kaart gebracht wordt. Tevens krijgt u uitleg over de te verwachten onderzoeken en mogelijk behandelingen en kunt u eventuele vragen stellen. Hierna wordt u door de gynaecoloog gezien en onderzocht.

Gynaecologisch onderzoek

Tijdens dit onderzoek kijkt de gynaecoloog via een speculum (spreider) naar de baarmoedermond en neemt zo nodig kweken en een uitstrijkje af. Daarna volgt het vaginaal toucher (inwendig onderzoek), hierna krijgt u nog een vaginale (inwendige) echoscopie waarbij de baarmoeder, het baarmoederslijmvlies en de eierstokken beoordeeld worden. Aan de hand van deze onderzoeken zal de gynaecoloog besluiten of er nog een hysteroscopie nodig is.

Hysteroscopie

Een hysteroscopie is een onderzoek waarbij de gynaecoloog met een dun kijkbuisje in de baarmoederholte kijkt. Dit onderzoek vindt op de dagopname plaats en hiervoor wordt de baarmoedermond verdoofd.

Er wordt getracht al deze onderzoeken in 1 dag af te ronden om zodanig tot een diagnose te komen en een behandeling af te spreken. Het is echter niet altijd mogelijk de hysteroscopie dezelfde dag nog af te spreken, maar deze zal indien nodig zo spoedig mogelijk na de 1e afspraak plaatsvinden.

Afspraak maken

U kunt een afspraak maken via het afsprakenbureau van het Beatrixziekenhuis, telefoon (0183) 64 42 29 of via de Lingepolikliniek in Leerdam, telefoon (0345) 61 35 46.

Heeft u acute hulp nodig, waarschuw dan uw huisarts. Deze kan direct met de dienstdoende gynaecoloog overleggen, waarna u, al dan niet per ambulance, nar het ziekenhuis kunt worden gebracht. Als wachten op de huisarts naar uw oordeel niet verantwoord is, bel dan het alarmnummer 112.

Voorbereiding

Wij vragen u om voorafgaand aan uw bezoek aan de menstruatiepoli een vragenlijst in te vullen.