Over Rivas Kwaliteit Keurmerken

Kwaliteitskeurmerken en certificaten

Rivas Zorggroep heeft kwaliteit en veiligheid hoog in het vaandel staan. Rivas beschikt over verschillende kwaliteitskeurmerken en certificaten. Hieronder vindt u voor Rivas Zorggroep en het Beatrixziekenhuis onze keurmerken en certificaten:

Keurmerken Rivas Zorggroep

Planetreelabel

Alle woonlocaties en de thuiszorg van Rivas hebben het Planetree-label behaald. Dit is  een internationale erkenning voor mensgerichte zorg. Het Beatrixziekenhuis werkt aan het behalen van het label. Met Planetree sluiten we aan op de wensen, behoefte en ervaringen van onze patiënten. We hebben scherp oog en aandacht voor de mens achter onze patiënten.

Joint Commission International (JCI)

Rivas beschikt als eerste ketenzorgorganisatie wereldwijd over het keurmerk van Joint Commission International (JCI) voor alle negentien woonlocaties, voor de thuiszorg en voor het Beatrixziekenhuis. JCI is een internationaal erkende kwaliteitsorganisatie die wereldwijd zorginstellingen beoordeelt op basis van de strengste normen qua veiligheid en kwaliteit.

Horeca- en restauratieve voorzieningen (HACCP)

HACCP staat voor Hazard Analysis Critical Control Points. Vrij vertaald: een analyse van kritische punten waarop extra goed gelet moet worden. Bij HACCP wordt het hele productieproces nagelopen op mogelijke gevaren voor de voedselveiligheid. Die gevaren worden in HACCP benoemd en de daaraan verbonden risico's worden beheerst.

UNICEF/WHO certificaat voor borstvoeding

Rivas Zorggroep beschikt over een certificaat voor borstvoeding. Het certificaat houdt in dat de medewerkers van het Beatrixziekenhuis voldoen aan de strenge normen van UNICEF/WHO op het gebied van scholing, voorlichting en begeleiding van moeders die borstvoeding geven.

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden

Rivas is geaccrediteerd door het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden.

CVA Zorgketen Drechtzorg

Met de CVA Zorgketen Drechtzorg wordt de zorg aan mensen met een CVA verder verbeterd door een kwalitatief goed en samenhangend aanbod van zorg te realiseren, uitgaande van de behoefte van de patiënt. Hiervoor wordt door verschillende zorgaanbieders waaronder Rivas samengewerkt binnen een goed georganiseerd zorgproces in de CVA-zorgketen.

Kwaliteit woon- en verpleeghuiszorg

De resultaten van de jaarlijkse uitvraag van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) van risico-indicatoren 2015 staan voor het eerst online. We, Rivas Zorggroep, staan voor kwalitatief goede zorg en zijn hier open en transparant in. Bekijk daarom hier de resultaten van onze woon- en verpleeghuiszorg. We zijn ons bewust dat de rapporten veel en soms abstracte informatie bevatten. Samenvattend is te lezen dat we goede, op de klant afgestemde, zorg bieden en dagelijks actief bezig zijn met het continu verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van onze zorg.

Keurmerken Beatrixziekenhuis

Eerste plaats in AD Ziekenhuis Top 100 (2016, 2017, 2019)

Het Beatrixziekenhuis staat al vijf jaar in de top 2 in de Ziekenhuis Top 100 van het Algemeen Dagblad. In 2019 mocht het Beatrixziekenhuis zich wederom het beste (streek)ziekenhuis van Nederland noemen. In 2016 en 2017 was het Beatrixziekenhuis ook al het Beste Ziekenhuis van Nederland.

Elseviers Beste Ziekenhuizen: Beatrix een van de beste ziekenhuizen van Nederland

Het Beatrixziekenhuis hoort bij de beste ziekenhuizen van Nederland. Zowel in 2015, 2017, 2018 en 2019 behoorde het Beatrixziekenhuis tot de beste ziekenhuizen. Veilig, nauwgezet en up-to-date in de medische zorg, betrouwbaar en solide als organisatie en optimaal als begeleider en voorlichter van de patiënt. Dat zijn de eisen die gelden voor een goed functionerend ziekenhuis in het jaarlijkse onderzoek van Elsevier. Het Beatrixziekenhuis haalt een maximale score op al deze punten.

Joint Commission International (JCI)

Rivas beschikt als eerste ketenzorgorganisatie wereldwijd over het keurmerk van Joint Commission International (JCI) voor alle negentien woonlocaties, voor de thuiszorg en voor het Beatrixziekenhuis. JCI is een internationaal erkende kwaliteitsorganisatie die wereldwijd zorginstellingen beoordeelt op basis van de strengste normen qua veiligheid en kwaliteit.

Horeca- en restauratieve voorzieningen (HACCP)

HACCP staat voor Hazard Analysis Critical Control Points. Vrij vertaald: een analyse van kritische punten waarop extra goed gelet moet worden. Bij HACCP wordt het hele productieproces nagelopen op mogelijke gevaren voor de voedselveiligheid. Die gevaren worden in HACCP benoemd en de daaraan verbonden risico's worden beheerst.

Laboratorium en de trombosedienst (CCKL)

Laboratoria die CCKL erkend zijn en een accreditatie hebben ontvangen, gaan zorgvuldig om met de aan hen toevertrouwde lichaamsmaterialen. Zij hebben een kwaliteitssysteem dat regelmatig getoetst wordt, zodat patiënt en zorgverzekeraar blijvend verzekerd zijn van kwaliteit. CCKL voert die onafhankelijke keuringen uit.

Apotheek (GMP-Z)

De GMP-Z norm beschrijft hoe geneesmiddelen op een goede manier geproduceerd moeten worden in de ziekenhuisfarmacie.

Borstkanker Vereniging Nederland

De mammapolikliniek van het Beatrixziekenhuis heeft van de Borstkanker Vereniging Nederland (BVN) een lintje gekregen. De BVN heeft criteria opgesteld voor goede zorg aan patiënten met borstkanker. Het Beatrixziekenhuis voldoet aan de gestelde eisen en onderscheidt zich in drie opzichten: de snelheid van werken, de hoge medische kwaliteit en de informatievoorziening.

De mammapoli van het Beatrixziekenhuis is opgenomen in de Monitor Borstkankerzorg. Patiënten kunnen met de Monitor inzicht krijgen in hoe de borstkankerzorg in het ziekenhuis is georganiseerd. De monitor is bedoeld ter ondersteuning om - samen met de huisarts - een gemotiveerde keuze te maken voor een ziekenhuis. De monitor is te vinden op www.borstkanker.nl.

Smiley

De stichting Kind en Ziekenhuis heeft twee Smiley's toegekend aan het Beatrixziekenhuis. Zowel de kinderafdeling als de afdeling Verloskunde hebben een Smiley ontvangen. Een Smiley is een kwaliteitskeurmerk voor ziekenhuizen die zich positief onderscheiden door hun voorzieningen voor kind en ouders.

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden

Rivas is geaccrediteerd door het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden.

Seniorvriendelijk Ziekenhuis

Het Beatrixziekenhuis heeft het Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis ontvangen. Dit is een bevestiging dat het ziekenhuis zowel in de zorg, toegankelijkheid als inrichting goed rekening houdt met patiënten van 70 jaar en ouder.

Spataderkeurmerk Harteraad

Het Beatrixziekenhuis heeft het Spataderkeurmerk van Harteraad ontvangen. De zorg rond spataders voldoet hiermee aan strenge kwaliteitseisen en kenmerkt zich onder andere door de snelheid waarmee iemand geholpen wordt.

Vaatkeurmerk Harteraad

Het Beatrixziekenhuis heeft het Vaatkeurmerk van de Harteraad ontvangen. De kwaliteit van de zorg voor patiënten met vaatlijden voldoet hiermee aan hoge standaarden.

Freya Pluim

De vakgroep Gynaecologie en Verloskunde van het Beatrixziekenhuis heeft een Pluim van Freya ontvangen. Freya is een patiëntenvereniging voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen. De toekenning van deze pluim betekent dat de kwaliteit van de zorg voor deze patiënten in het Beatrixziekenhuis aan hoge standaarden voldoet.

Neokeurmerk

De kinderafdeling van het Beatrixziekenhuis heeft het Neokeurmerk toegekend gekregen van de Vereniging van Ouders van Couveusekinderen. De goede zorg voor te vroeg, te klein en ziek geboren kinderen in het ziekenhuis sluit hiermee aan bij wat ouders belangrijk vinden.

Groen vinkje Hematon

Patiëntenorganisatie Hematon heeft een lijst opgesteld met voorwaarden en normen voor goede zorg voor patiënten met bloedkanker of lymfklierkanker. Het gaat daarbij om zaken die patiënten belangrijk vinden. Deze lijst, de patiëntenwijzer, geeft aan in hoeverre de ziekenhuizen voldoen aan de basisvoorwaarden van Hematon. Het Beatrixziekenhuis voldoet aan alle basisvoorwaarden en heeft het groene vinkje ontvangen.

Keurmerk cataract

Het specialisme oogheelkunde heeft voor de behandeling van cataract het keurmerk van het Oogzorgnetwerk behaald.

Keurmerk macula degeneratie

Het specialisme oogheelkunde heeft voor de behandeling van macula degeneratie het keurmerk van het Oogzorgnetwerk behaald.

Keurmerk oculoplastische chirurgie

Het specialisme Oogheelkunde heeft onlangs het keurmerk voor oculoplastische chirurgie behaald.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van YouTube en Vimeo. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Lees meer over het cookiebeleid