Over Rivas Kwaliteit Keurmerken

Kwaliteitskeurmerken en certificaten

Rivas Zorggroep heeft kwaliteit en veiligheid hoog in het vaandel staan. Rivas beschikt over verschillende kwaliteitskeurmerken en certificaten. Hieronder vindt u voor Rivas Zorggroep en het Beatrixziekenhuis onze keurmerken en certificaten:

Keurmerken Rivas Zorggroep

Planetreelabel

Alle woonlocaties en de wijkverpleging van Rivas hebben het Planetree-label behaald. Dit is  een internationale erkenning voor mensgerichte zorg. Het Beatrixziekenhuis werkt aan het behalen van het label. Met Planetree sluiten we aan op de wensen, behoefte en ervaringen van onze patiënten. We hebben scherp oog en aandacht voor de mens achter onze patiënten.

Joint Commission International (JCI)

Het Beatrixziekenhuis beschikt over het keurmerk van Joint Commission International (JCI). JCI is een internationaal erkende kwaliteitsorganisatie die wereldwijd zorginstellingen beoordeelt op basis van de strengste normen qua veiligheid en kwaliteit.

Horeca- en restauratieve voorzieningen (HACCP)

HACCP staat voor Hazard Analysis Critical Control Points. Vrij vertaald: een analyse van kritische punten waarop extra goed gelet moet worden. Bij HACCP wordt het hele productieproces nagelopen op mogelijke gevaren voor de voedselveiligheid. Die gevaren worden in HACCP benoemd en de daaraan verbonden risico's worden beheerst.

UNICEF/WHO certificaat voor borstvoeding

Rivas Zorggroep beschikt over een certificaat voor borstvoeding. Het certificaat houdt in dat de medewerkers van het Beatrixziekenhuis voldoen aan de strenge normen van UNICEF/WHO op het gebied van scholing, voorlichting en begeleiding van moeders die borstvoeding geven.

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden

Rivas is geaccrediteerd door het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden.

CVA Zorgketen Drechtzorg

Met de CVA Zorgketen Drechtzorg wordt de zorg aan mensen met een CVA verder verbeterd door een kwalitatief goed en samenhangend aanbod van zorg te realiseren, uitgaande van de behoefte van de patiënt. Hiervoor wordt door verschillende zorgaanbieders waaronder Rivas samengewerkt binnen een goed georganiseerd zorgproces in de CVA-zorgketen.

Keurmerken Beatrixziekenhuis

Elseviers Beste Ziekenhuizen: Beatrix een van de beste ziekenhuizen van Nederland

Het Beatrixziekenhuis hoort bij de beste ziekenhuizen van Nederland. Veilig, nauwgezet en up-to-date in de medische zorg, betrouwbaar en solide als organisatie en optimaal als begeleider en voorlichter van de patiënt. Dat zijn de eisen die gelden voor een goed functionerend ziekenhuis in het jaarlijkse onderzoek van Elsevier. Het Beatrixziekenhuis haalt een maximale score op al deze punten.

Joint Commission International (JCI)

Rivas beschikt als eerste ketenzorgorganisatie wereldwijd over het keurmerk van Joint Commission International (JCI) voor alle negentien woonlocaties, voor de thuiszorg en voor het Beatrixziekenhuis. JCI is een internationaal erkende kwaliteitsorganisatie die wereldwijd zorginstellingen beoordeelt op basis van de strengste normen qua veiligheid en kwaliteit.

Horeca- en restauratieve voorzieningen (HACCP)

HACCP staat voor Hazard Analysis Critical Control Points. Vrij vertaald: een analyse van kritische punten waarop extra goed gelet moet worden. Bij HACCP wordt het hele productieproces nagelopen op mogelijke gevaren voor de voedselveiligheid. Die gevaren worden in HACCP benoemd en de daaraan verbonden risico's worden beheerst.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van YouTube en Vimeo. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Lees meer over het cookiebeleid