Urodynamisch onderzoek

Het onderzoek

Met een urodynamisch onderzoek wordt de oorzaak van uw plasklachten bepaald. Het onderzoek vindt bijvoorbeeld plaats bij bemoeilijkt plassen (obstructie) of bij ongewild urineverlies (incontinentie).

Urodynamisch onderzoek is een inwendig onderzoek naar de functie van de lagere urinewegen (blaas en afsluitmechanisme). Via de plasbuis en anus worden dunne slangetjes ingebracht die metingen verrichten naar de blaasinhoud, de blaasdruk, de afsluiting van de blaas, het eventuele urineverlies, de uitstroomsnelheid van de urine en de spanning in de bekkenbodemspieren. De meetresultaten worden met een computer verwerkt.

Voor het onderzoek

Het is belangrijk om voor het onderzoek een volle blaas te hebben. Drink daarom enige uren voor het onderzoek veel (ongeveer vijf glazen) en plas tenminste 2 uur voor het onderzoek niet meer. Als u een verblijfskatheter heeft, is dit voor u niet van toepassing.

Meldt u zich op het afgesproken tijdstip op de polikliniek Urologie. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een verpleegkundige. In de kleedkamer kunt u de kleding van het onderlichaam uittrekken. De kleding van het bovenlichaam houdt u aan. Daarna plast u uit op een speciaal toilet. Hier wordt de kracht van de straal gemeten. Dan gaat u op de onderzoekstafel liggen met opgetrokken en gespreide benen.

De penis of schede wordt gereinigd met een desinfectievloeistof. De verpleegkundige brengt dan een dun slangetje (katheter) via de plasbuis in de blaas. Via dit slangetje wordt de hoeveelheid urine die nog in de blaas aanwezig is gemeten. Hierna wordt er een andere katheter ingebracht waarmee de blaas gevuld en de druk in de blaas gemeten wordt. Een andere katheter wordt via de anus in de endeldarm gebracht. Hiermee wordt de druk in de buik gemeten. Het inbrengen van de slangetjes is niet pijnlijk, maar het kan wel een onaangenaam gevoel geven. De slangetjes worden op de huid vastgeplakt. Rondom de anus worden enkele elektrodeplakkers bevestigd. Hiermee wordt de activiteit van de bekkenbodemspieren gemeten.

Tijdens het onderzoek

Het onderzoek vindt in principe in zittende houding plaats. U zit op een speciale onderzoeksstoel met toilet. Via het slangetje wordt de blaas gevuld met steriel water. Tijdens het vullen wordt de druk in de blaas en de druk in de buik gemeten. Zodra u de eerste aandrang voelt om te plassen, moet u dit aangeven.

Tijdens het onderzoek wordt u meermalen verzocht om te hoesten of te persen. Dit is vooral van belang bij patiënten met ongewild urineverlies. De blaas wordt verder gevuld, totdat u aangeeft dat u sterke drang tot plassen heeft en de plas bijna niet meer op kunt houden. Dan wordt het vullen gestopt. De verpleegkundige vertelt u wanneer u moet uitplassen. Daarna worden de slangetjes en plakkers verwijderd.

Tijdsduur

Het onderzoek duurt ongeveer 30 tot 45 minuten.

Na het onderzoek

De uroloog bespreekt de uitslag van het onderzoek met u. Eventueel krijgt u hiervoor een afspraak. Na het onderzoek kunt u vrijwel direct naar huis. Gebruik van eigen auto of openbaar vervoer is geen probleem.

Uitslag

De uroloog bespreekt de uitslag van het onderzoek met u. Eventueel krijgt u hiervoor een afspraak.

Mogelijke complicaties/risico's

U kunt direct na het onderzoek last hebben van een pijnlijk en branderig gevoel tijdens of na het plassen of van een verhoogde plasdrang. Dit komt omdat de plasbuis geïrriteerd is door de slangetjes. Bij sommige patiënten duren deze klachten enkele dagen. Dit is niet verontrustend. Soms treedt (weinig) bloedverlies op via de plasbuis. Het is raadzaam na het onderzoek extra te drinken. Als u langdurig klachten houdt, veel pijn of koorts krijgt, of als u veel moeilijker kunt plassen, neemt u dan contact op met de polikliniek Urologie.

Contact

Als u na deze informatie nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Urologie:

  • in Gorinchem (0183) 64 42 65
  • in Leerdam (Lingepolikliniek) (0345) 61 35 46