Endoscopische voorhoofdslift (EVL)

De behandeling

Iedereen die ouder wordt, krijgt er mee te maken: de huid wordt ouder en daarmee minder elastisch en slapper. Vooral de huid van het bovenooglid, de wenkbrauwen en het voorhoofd kan dan wat gaan hangen.

Er zijn factoren van buitenaf die dit normale verouderingsproces kunnen verergeren en versnellen, bijvoorbeeld (overmatig) roken en zonlicht. De mate waarin dit gebeurt, verschilt per persoon en wordt mede beïnvloed door o.a. de lichaamsbouw, het lichaamsgewicht en een familiaire aanleg.

Klachten

Overhangende oogleden kunnen aanleiding geven tot allerlei klachten:

 • gezichtsbeperking (“Ik kijk steeds tegen een dakje aan”); 
 • drukkend gevoel op de oogleden;
 • andere gezichtsuitdrukking (“Ben je moe of verdrietig?”);
 • hoofdpijn die in de loop van de dag erger wordt.

Reden voor een EVL

Veel mensen die in aanmerking komen voor een endoscopische voorhoofdslift, komen in eerste instantie bij de arts met het verzoek van een bovenooglid correctie. Ze hebben namelijk last van een beperkt gezichtsveld. Bij nadere beschouwing blijkt dat een gezakt voorhoofd de oorzaak is.

Hierdoor zijn de wenkbrauwen en/of volle bovenoogleden gaan zakken. Een overhangend bovenooglid is dan niet alleen te verhelpen met een ooglidcorrectie. Een endoscopische voorhoofds-lift is dan nodig.

Als de wenkbrauwen te laag staan (onder de rand van de oogkas) is het nodig om eerst de plaats van de wenkbrauwen te verbeteren. Uw plastisch chirurg bespreekt met u welke ingreep voor u het beste resultaat zal geven. Hij houdt hierbij rekening met een goede balans tussen wat functioneel nodig is en wat mooi (esthetisch) is.

Mogelijkheden en verwachtingen

Het doel van een endoscopische voorhoofdslift is om de plaats van uw wenkbrauwen zo aan te passen dat ze niet meer hangen en niet langer uw zicht beperken.

Door de lift zal de huid van uw voorhoofd ook vaak weer gladder en strakker zijn. De rimpels in uw voorhoofd zullen echter niet geheel verdwijnen. Zo blijven de rimpels die deel uitmaken van uw gezichts-uitdrukking (fronsen, voorhoofd optrekken), altijd aanwezig. De uitdrukking van uw gezicht blijft daarmee behouden.

Een voorhoofdslift zal het proces van het uitzakken van de huid slechts vertragen. Meestal kunt u er weer jaren ‘tegen’. Uiteindelijk gaat alles weer geleidelijk uitzakken, zodat een nieuwe operatie soms nodig zal zijn. Hoe snel dit weer nodig zal zijn, is moeilijk te voorspellen en sterk individueel afhankelijk.

Na een aantal maanden beoordeelt de plastisch chirurg of de operatie het gewenste resultaat heeft gehad. Als dat gewenst is, kan nog een aanvullende (boven)ooglidcorrectie worden uitgevoerd.

Het is mogelijk dat u het resultaat van de operatie minder mooi vindt dan verwacht. Bespreek ook dit altijd met uw plastisch chirurg.

Voor de behandeling

Voor de operatie mag u geen bloedverdunnende medicijnen (zoals Aspirine en Ascal) gebruiken. Bespreek dit minimaal twee weken voor de operatie met uw plastisch chirurg en de arts die de medicijnen heeft voorgeschreven. Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, zal de plastisch chirurg u vertellen wanneer u voor de operatie moet stoppen met het innemen.

De plastisch chirurg zal u aanraden van tevoren te stoppen met roken. Roken vernauwt de bloedvaten waardoor de kans op complicaties (zoals stoornissen in de wondgenezing) op kunnen treden.

U mag na de operatie zelf geen voertuig besturen. Daarom raden wij u aan vervoer naar huis te regelen.

Tijdens de behandeling

De plastisch chirurg maakt drie tot vijf kleine sneetjes van ongeveer een halve centimeter. (afb. 1) Deze sneetjes vallen in de haargrens en zijn door uw haar niet direct zichtbaar. Bij mensen met een teruggetrokken haargrens of een kalend hoofd, zullen deze lit-tekentjes meer zichtbaar zijn.

Via de kleine sneetjes wordt met een speciale smalle kijkbuis (de endoscoop) en instrumenten de gehele voorhoofdshuid los gemaakt tot aan uw wenkbrauwen.

Afb. 1 De huid van het voorhoofd wordt losgemaakt via de endoscoop.

Na het losmaken wordt de huid van het voorhoofd naar boven geschoven. Het teveel aan huid wordt niet weggesneden, maar richting kruin geschoven. Dit wordt liften genoemd. Dit kan eerst wel een kleine huidplooi geven, maar deze verdwijnt vanzelf.

De gelifte voorhoofdshuid wordt met speciale weefsellijm aan de binnenkant op de schedel geplakt en tijdelijk met schroefjes gefixeerd.

Aan de einde van de operatie zal een wonddrain worden achter gelaten. De drain zorgt ervoor dat overtollig vocht en bloed wordt afgevoerd. Voordat u naar huis gaat zal deze drain verwijderd worden.

De sneetjes in de haargrens worden met huidnietjes dicht gemaakt. Het voordeel van nietjes is dat ze de haarzakjes van uw haren minder beschadigen dan hechtingen. Zo is de kans kleiner dat er haren verloren gaan.

Tijdsduur

De operatie wordt uitgevoerd in dagbehandeling onder narcose en duurt ongeveer één uur.

Na de behandeling

 •  Na zeven tot tien dagen kunnen de huidnietjes er uit. Dit gebeurt op de polikliniek Plastische Chirurgie. U krijgt hiervoor een afspraak mee op de dag van uw operatie. U krijgt na de operatie geen verband om.
 • De mate van napijn is voor iedereen anders. Als u iets tegen de hoofdpijn wilt innemen, gebruik dan Paracetamol (geen Aspirine: bloedverdunnende werking). Uw plastisch chirurg zal u als dat nodig is, andere pijnstillers voorschrijven.
 • Het gevoel van uw voorhoofd kan na de ingreep tijdelijk minder zijn, doordat de zenuw geprikkeld is. Uw huid kan dof en verdoofd aanvoelen. Dit heeft tijd nodig om weer optimaal te worden.

Mogelijke complicaties/risico's

Een endoscopische voorhoofdslift heeft, zoals als elke andere operatie, risico’s. Er bestaat een kans op een nabloeding of er kan een infectie optreden, al komt dit zelden voor.

De bewegingen van het voorhoofd kunnen in zeldzame gevallen zwakker worden door druk op de zenuw. Dit is een zeldzame complicatie die in principe vanzelf hersteld.

De plastisch chirurg zal tijdens de ingreep streven naar een maxi-maal resultaat, rekening houdend met het terugverende karakter van de huid. De huid staat dus na de ingreep maximaal op spanning. Hierdoor wordt het gewenste (eind)resultaat behaald. Dit is gemiddeld na vier maanden bereikt.

Leefregels na de behandeling

Na de operatie moet u rekening houden met bloeduitstortingen in uw gezicht. Dit zal na de eerste week verdwijnen. Door de operatie en de zwelling van uw hoofd, kunt u last van hoofdpijn hebben. Het kan aanvoelen alsof er een strakke band om uw voorhoofd zit. De zwelling is na twee weken meestal grotendeels verdwenen.

Leefregels voor thuis:

 • Plan gedurende twee weken een periode van rust in
 • vermijd druk op uw hoofd: u mag niet bukken, zwaar tillen of auto rijden
 • de eerste twee dagen na de operatie mag u niet plat in bed liggen en gebruikt u een extra hoofdkussen
 • (plat)liggend koelen van het voorhoofd (met bijvoorbeeld een koude washand of gazen) om de pijn en zwelling te verlichten. 

Contact

In deze folder hebben wij u ingelicht over de operatie en de leefregels voor thuis. Een dergelijke beschrijving kan echter nooit volledig zijn. Ook komt deze informatie niet in plaats van een gesprek met uw arts. Hij zal steeds bereid zijn om u persoonlijk één en ander uit te leggen en op uw vragen in te gaan.

Uit deze folder kunt u geen garantie ontlenen betreffende resultaten. Garantie op de resultaten of op een ongestoord beloop kunnen wij u nimmer geven. Complicaties kunnen altijd optreden.

Soms is het noodzakelijk om een aanvullende operatie uit te voeren voor het verkrijgen van een goed eindresultaat.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de polikliniek Plastische Chirurgie, tel. (0183) 64 46 92.