Coronavirus herstel en adviezen

U bent opgenomen geweest in het Beatrixziekenhuis wegens een infectie met het coronavirus.

Algemene informatie

Voor thuis gelden voor u de isolatie regels zoals opgesteld door het RIVM en GGD.
Deze regels kunt u vinden op de website van het RIVM.

De behandeling

Na een ziekenhuisopname vanwege corona ervaren veel patiënten lichamelijke en psychische klachten en moeten hiervan nog een tijd herstellen. De meeste patiënten hebben nog kortere of langere tijd klachten van onder meer vermoeidheid en kortademigheid na inspanning. Hoe lang het herstel zal duren, is per patiënt verschillend, maar reken op weken tot maanden.

In deze folder geven we u enkele adviezen voor bewegen, ontspannen en voeding die u thuis kunt toepassen. U vindt ook meer informatie over ondersteuning bij uw herstel met hulp van onze fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten.

Eetadviezen voor thuis bij corona

Tijdens een infectieziekte, zoals bij het coronavirus, werkt het lichaam hard om de infectie te bestrijden. Uw lichaam verbruikt hierdoor meer energie en spiermassa wordt sneller afgebroken. De behoefte aan energie en voedingsstoffen is dan groot, terwijl de inname van voeding juist minder kan zijn, bijvoorbeeld door een verminderde eetlust, misselijkheid en/of benauwdheid. Hierdoor verzwakt het lichaam en kan ondervoeding ontstaan. Het verliezen van spiermassa heeft grote gevolgen voor de gezondheidstoestand en zelfredzaamheid. Daarbij komt dat dit verlies aan spiermassa moeilijk te herstellen is en vaak resulteert in een blijvende verslechtering van de conditie. Eiwit uit de voeding is een essentiële bouwstof voor spieren en de rest van het lichaam. Zorg daarom voor voldoende (eiwitrijke) voeding en beweging, ook tijdens ziekte als dat kan.

In het ziekenhuis kreeg u daarom energie- en eiwitrijke voeding aangeboden. Bovendien heeft de gastvrouw van de afdeling u extra tussendoortjes en/of drinkvoeding aangeboden. Nu u ontslagen bent uit het ziekenhuis, blijft energie- en eiwitrijke voeding belangrijk. Als u weer beter bent is extra energie en eiwit vaak niet meer nodig. U kunt dan de voedingsadviezen van het Voedingscentrum opvolgen voor een gezonde voeding.

Energie- en eiwitrijke voeding
Energie (calorieën) is de brandstof voor uw lichaam. Eiwitten zijn bouwstoffen voor het lichaam. Ze zijn nodig voor het opbouwen en behouden van spieren en cellen. Eiwitten zitten vooral in vlees, vis, gevogelte, kaas, eieren, zuivelproducten, brood en peulvruchten. Bij ziekte en gewichtsverlies is extra eiwit nodig voor het herstel.
De volgende tips kunnen u helpen energie- en eiwitrijk te eten:

 • Gebruik vaker kleine maaltijden, verspreid het eten over de dag.
 • Gebruik zo veel mogelijk volle producten, zoals volle yoghurt, volle melk en volvette kaas (48+.)
 • Gebruik ruim (room)boter of margarine op brood.
 • Beleg uw brood dubbel, met bij voorkeur hartig beleg zoals kaas, vleeswaren, vis en ei. U kunt ook extra beleg ‘uit het vuistje’ eten.
 • Neem bij elke maaltijd een zuivelproduct zoals (volle) melk, karnemelk, chocolademelk, drinkyoghurt, yoghurt, kwark of vla.
 • Drink 1,5 tot 2 liter per dag. Koffie, thee, water en light frisdranken leveren geen energie en eiwitten. Gebruik liever zuivelproducten of eventueel limonade of vruchtensap. Let op, indien er sprake is van diabetes mellitus worden suikerrijke dranken zoals frisdrank, limonade en vruchtensappen niet aanbevolen.
 • Gebruik geen bouillon of heldere soep zonder vlees of vulling. Dit vult de maag maar heeft nauwelijks voedingswaarde.
 • Neem de tijd voor het eten en eet rustig.

Het bijhouden van het gewicht is een hulpmiddel om te bepalen of u voldoende energie binnenkrijgt. U kunt uw gewicht in de gaten houden door 1 x per week te wegen, bij voorkeur op hetzelfde tijdstip en zonder schoenen. Als u moeite blijft houden met eten of het gewicht neemt af, kunt u contact opnemen met een diëtist van Rivas Zorggroep. U heeft hiervoor geen verwijzing nodig. Voor een afspraak met een diëtist kunt u contact opnemen via telefoonnummer (0183) 64 43 40.

Soms ervaren mensen problemen met het slikken tijdens en na een langdurige ziekenhuisopname: u verslikt zich snel, merkt dat u voeding niet goed weggeslikt krijgt of het eten is zeer vermoeiend. Bij deze problemen is de logopedist in het ziekenhuis doorgaans al betrokken en is met u besproken of het nodig is om de logopedische te vervolgen. Mocht u hierover toch vragen hebben. Dan kunt u contact opnemen met de logopedisten van Rivas Zorggroep.
Telefoon: 0183 64 57 55
E-mail: logopedie@rivas.nl

Beweegadviezen voor thuis bij corona

Een deel van de patiënten die een corona-infectie heeft doorgemaakt, heeft problemen met het oppakken van hun dagelijks leven en het herwinnen van hun conditie.
Misschien geldt dit ook voor u.

In het algemeen geldt dat u thuis uw dagelijkse activiteiten weer langzaam mag oppakken. De oefeningen die u in het ziekenhuis geadviseerd werden door de fysiotherapie kunt u thuis doorzetten.

Vervolgens kunt u beginnen met buiten wandelen en dit geleidelijk opbouwen in afstand en tijdsduur. Als dit goed gaat kunt u beginnen met fietsen en andere inspanningen.
Veel mensen ervaren ook moeite met ademhalen doordat het ademhalingspatroon veranderd is. Als dit niet vanzelf herstelt, kan het zinvol zijn om dit met de fysiotherapeut te bespreken.

De Rivas fysiotherapeuten zijn vanaf het begin betrokken geweest bij de behandeling van coronapatiënten, voor zowel degenen die opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis als voor degenen die de ziekte thuis hebben doorgemaakt.

Al snel werd duidelijk dat fysiotherapie een grote rol kan spelen bij het herstel na deze ziekte. Daarom hebben zij binnen Rivas op verschillende locaties trainingsgroepen opgestart speciaal voor patiënten met een doorgemaakte corona-infectie. Hierin begeleiden zij deelnemers bij het herwinnen van hun kracht en conditie. Mogelijk heeft dit ook voor u een meerwaarde. Bespreek dit met uw huisarts/specialist. Zij kunnen u doorverwijzen.

Alhoewel nog niet alle klachten die voorkomen na corona duidelijk en te verklaren zijn, is al wel duidelijk dat de problemen grofweg verdeeld kunnen worden in 2 soorten:

 1. Longproblemen, zoals moeite met het diep doorademen of het ophoesten van slijm
 2. Algeheel verlies van spierkracht en conditie

Na een intake, bestaande uit een vraaggesprek en testen, wordt in overleg met u bekeken wat voor u nodig is om u weer fitter te gaan voelen.
U heeft de mogelijkheid 1 of 2x per week in groepsverband bij ons te trainen.

Vergoeding
Na verwijzing door huisarts of specialist, kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor tijdelijke vergoeding van de herstelzorg. Hieronder valt o.a de vergoeding van 50 behandelingen fysiotherapie uit de basisverzekering gedurende een half jaar.
Na verwijzing via de arts kunt u zich aanmelden voor fysiotherapie via het secretariaat fysiotherapie.
Telefoon (0183) 64 43 92
E-mail: Fysiotherapiesecretariaat@rivas.nl

Adviezen voor stem en adem

Tijdens en na een infectie met Covid-19 (Corona) kunt u stemklachten ervaren. Ook kunt u last hebben van een verstoord adempatroon tijdens het spreken. U merkt bijvoorbeeld dat u benauwd wordt tijdens het spreken, dat de stem vermoeid aanvoelt na een tijdje spreken of dat u steeds het gevoel heeft dat er wat in de keel zit.

Enkele tips om uw stem en spreekadem weer in conditie te krijgen:

 • Niet roken, ook geen e-sigaret.
 • Adem bij voorkeur door de neus. Dit bevochtigt en filtert de lucht beter dan mondademhaling. Niet schreeuwen of fluisteren. Hiermee overbelast je de stem.
 • Houd er rekening mee dat u mogelijk minder lange zinnen kunt maken. Houd een adempauze voordat u helemaal aan het einde van uw adem bent, neem hier de tijd voor.
 • Werk aan uw conditie (zie bij Beweegadviezen van de fysiotherapie).

Bij vragen over uw stem of benauwdheidsklachten tijdens het spreken, kunt u contact opnemen met een logopedist van Rivas Zorggroep. Voor een afspraak heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of medisch specialist. U kunt zich aanmelden via het secretariaat:
Telefoon: 0183 64 57 55
E-mail: logopedie@rivas.nl

Ergotherapie

Het doormaken van corona of een opname op de Intensive Care kan fysieke, psychische en cognitieve gevolgen hebben. Wanneer deze gevolgen problemen veroorzaken in de uitvoer van dagelijkse handelingen kan er gedacht worden aan het inschakelen van een ergotherapeut. De ergotherapeut kijkt naar uw beperkingen, maar ook waar uw mogelijkheden liggen tijdens het uitvoeren van deze activiteiten.

Bij welke hulpvragen kunt u aan een ergotherapeut denken?


1. Vermoeidheid

Vermoeidheid kan meerdere oorzaken hebben en hangt ook af van uw conditie voor de opname. Vaak wordt pas na langere tijd duidelijk dat de vermoeidheid ook blijft bestaan. U kunt dan problemen ervaren wanneer u weer begint met de dagelijkse bezigheden in huis en in het gezin, bij hobby’s en werk.
U merkt bijvoorbeeld:

 • Dat het lastig is om activiteiten uit te voeren die verschillende stappen vragen of meerdere activiteiten tegelijk te doen.
 • Een verstoring van de balans tussen belasting (wat doet u) en belastbaarheid (wat kunt u aan).

De volgende tips kunnen u helpen om een balans aan te brengen tussen uw belasting en belastbaarheid.

 • Afwisselen van in- en ontspanning, activiteit en rust.
 • Verspreiden van activiteiten over de dag en week.
 • Stoppen voor u uw grens bereikt.
 • Structuur -> bovenstaande punten alle dagen van de week toepassen.

2. Denken en waarnemen
Tijdens het herstel na de ziekenhuisopname kunt u mogelijk problemen ervaren met het geheugen, de concentratie, de denksnelheid en het oplossen van problemen. Hierdoor kunt u gehinderd worden bij het hervatten van de dagelijkse bezigheden, zoals huishoudelijke taken, activiteiten die veel concentratie vereisen of het weer oppakken van werkzaamheden.

De volgende tip kan u helpen om voorwaarden te creëren zodat u zich beter kunt concentreren:
Toepassing van de PRET-methode:

 • P: pauze nemen voordat u echt moe wordt;
 • R:  rustige omgeving met zo min mogelijk prikkels;
 • E: één ding tegelijkertijd doen;
 • T: tempo aanpassen.

3. Prikkelverwerking
Het kan voorkomen dat situaties u snel te veel worden doordat er te veel prikkels tegelijk op u af komen. Geluid en licht kunt u wellicht minder goed kunnen verdragen. Een omgeving wordt als te druk ervaren. De draad van een gesprek kan u kwijtraken. Uitvoeren van meerdere taken tegelijk of deelname aan het verkeer kan ook moeilijker zijn. Onderstaande tips kunnen u helpen om prikkels te dempen,

 • Onthoudt de drie R’s: Rust, Ruimte, Regelmaat.
 • Zoek een fysieke ruimte waar ualleen kunt zijn om tot rust te komen.
 • Maak bij overprikkeling van geluid (tijdelijk) gebruik van een noice cancelling koptelefoon.
 • Plan ontspanningsmomenten in en doe dan een ademhalingsoefening of een mindfulness oefening.

Indien u een afspraak wilt maken met een van onze ergotherapeuten, kunt u contact opnemen met het secretariaat ergotherapie. Voor een afspraak heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of medisch specialist.
Telefoon: 0183-645755
E-mail: ergotherapie@rivas.nl

 

 

Psychische klachten na corona

De coronapandemie heeft voor veel onzekerheid, onrust en angst gezorgd in Nederland en de rest van de wereld. In de media gaat het al maanden bijna nergens anders meer over. Veel coronapatiënten hebben dan ook angstklachten en voelen zich onzeker over zichzelf, de omgeving of de toekomst. Vaak verdwijnen deze gevoelens nadat iemand ook lichamelijk hersteld is, maar soms versterken deze gevoelens van angst of onrust zelfs de lichamelijke klachten of wordt het herstel belemmerd door psychische klachten. Het is goed om ook deze klachten met uw arts te bespreken. Zo nodig kan uw arts een verwijzing voor uw maken voor extra begeleiding.