Pachymetrie (met handpachymeter)

Het onderzoek

Pachymetrie is een onderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van geluidsgolven (echo). Het onderzoek wordt uitgevoerd op de poli en vindt meestal plaats in combinatie met een controleafspraak bij uw oogarts. Een pachymetrie wordt verricht door een medewerker die gespecialiseerd is in dit onderzoek.

Het doel
Het doel van het onderzoek is om de dikte van het hoornvlies te meten. De dikte van het hoornvlies is aangeboren. Indien het hoornvlies dikker is dan gemiddeld, is de gemeten oogdruk vaak hoger dan de werkelijkheid. Daar tegenover staat dat bij een dun hoornvlies de druk vaak te laag gemeten wordt. Het meten hiervan geeft alleen informatie over hoe de oogdruk geïnterpreteerd moet worden.

Tijdens het onderzoek

Voor het uitvoeren van een pachymetrie worden beide ogen verdoofd met een druppeltje. U gaat hier niet wazig door zien. Het kan zijn dat de druppeltjes een prikkend gevoel geven, dit is normaal. Na ongeveer 15 minuten zijn de druppels weer uitgewerkt.

Tijdens het onderzoek zit u in een stoel en kijkt u recht vooruit. De medewerker meet met behulp van een apparaatje in de vorm van een pen de dikte van uw hoornvlies. Per oog worden 10 metingen geregistreerd, waarvan het gemiddelde wordt genomen. De pachymetrie is een pijnloze meting en duurt ongeveer 2 minuten.

Na het onderzoek

Het onderzoek beïnvloedt niet uw gezichtsvermogen.

De uitkomsten worden dezelfde dag nog beoordeeld door uw oogarts.