Wonen met zorg Zorgaanbod Behandeling en begeleiding rond Korsakov bij Rivas zorggroep

Behandeling en begeleiding rond Korsakov

Binnen Rivas Zorggroep, op woongroep de Haven, is een expertise woongroep voor bewoners met
Korsakov. Hier bieden wij ondersteuning, begeleiding en behandeling.

We streven ernaar dat iedere bewoner op basis van eigen wensen, behoeften en mogelijkheden kan meedoen op het voor hem/haar hoogst haalbare niveau. Door middel van onze samenwerking met het Korsakov Kenniscentrum zijn we in staat de begeleiding en behandeling voor de bewoners met het syndroom van Korsakov voortdurend te verbeteren en te ontwikkelen.

Onderstaand een impressie van afdeling De Haven.

 

Visie

We bieden de bewoners met het syndroom van Korsakov ondersteuning, behandeling en begeleiding in het dagelijks functioneren. Dit wordt ingericht op basis van een individueel participatieplan. Op die manier zorgen we ervoor dat de individuele doelen van de bewoner in haalbare, realistische stappen worden geformuleerd. De verschillende acties die worden uitgezet door de bewoner en het team, zijn verweven met de dagelijkse afdelingsstructuur. Zo wordt bijvoorbeeld beschreven hoe de dag van een bewoner ingevuld wordt, welke activiteiten gepland worden en welke ondersteuning de bewoner hierbij krijgt. Door dit met de bewoner samen te beschrijven, borgen we dat we aan sluiten bij de behoeften, wensen en mogelijkheden van de bewoner. De bewoner kan zelf invulling geven aan zijn/haar participatieplan door bijvoorbeeld te werken in de werkplaats, te helpen bij het koken of vrijwilligerswerk te doen. Daarnaast worden er wekelijks verschillende activiteiten georganiseerd. U kan hierbij denken aan zwemfitness, koersbal of biljarten.

We vinden het belangrijk dat de bewoners worden benaderd op een manier die aansluit bij de persoonlijke ervaringen en achtergrond. Op afdeling De Haven werken we samen met de bewoners en een
specialistisch behandelteam om bovenstaande visie te kunnen bereiken.

 

Voorwaarden

Voor het wonen op woongroep de Haven gelden een aantal voorwaarden en een alcoholcontract. De voorwaarden waaraan voldaan moet worden op woongroep De Haven zijn:

  • Syndroom van Korsakov, met eventueel bijkomende psychiatrische/ somatische problematiek en/of aan middelengebruik verwante cognitieve stoornissen.
  • Bewoner heeft in principe een ZZP 7, dan wel een GGZ wonen 4 of 5, met art 21 verklaring, of vrijwillig verblijf.
  • Somatisch stabiele situatie (geen hoog complexe voorbehouden verpleegkundige handelingen, zoals beademing, iv medicatie of voeding, of intrathecale pompen).


Er zijn naast voorwaarden waaraan voldaan moet worden ook factoren die een opname op woongroep De Haven uitsluiten. Hierbij kan u denken aan het niet nakomen van afspraken, het creëren van onveilige situaties voor medebewoners en medewerkers of een actieve alcoholverslaving.

 

Behandeling en ondersteuning

De persoonlijke participatieplannen vormen de basis van het behandelplan van de bewoner. Binnen het participatieplan worden de persoonlijke doelen en drijfveren van de bewoner opgeschreven samen met de acties die daaruit voortvloeien. De bewoner is zelf (mede)verantwoordelijk voor dit participatieplan. We zorgen voor een benadering vanuit meerdere vakgebieden om het participatieplan en de persoonlijke doelen van de bewoner in haalbare stappen te beschrijven. De verschillende acties die worden uitgezet door de bewoner en het team, zijn verweven met de dagelijkse afdelingsstructuur.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over afdeling De Haven en de behandeling van cliënten met het syndroom van Korsakov, kunt u contact opnemen met Rivas Zorglijn 0900-8440.

 

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van YouTube en Vimeo. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Lees meer over het cookiebeleid