Over Rivas Privacy en inzage Beveiliging niet in orde? Meld het ons. Responsible disclosure

Beveiliging niet in orde? Meld het ons. Responsible disclosure

De volgende tekst beschrijft het beleid van Rivas Zorggroep op het gebied van responsible disclosure in aanvulling op de leidraad zoals deze is beschreven door het Nationaal Cyber Security Center (NCSC).

Bij Rivas vinden we de veiligheid van onze systemen en bescherming van uw informatie erg belangrijk. We besteden daarom veel aandacht aan beveiliging van onze systemen. Ondanks onze zorg kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is. Als u een zwakke plek heeft gevonden, laat het ons dan weten, zodat we snel de juiste maatregelen kunnen nemen. We werken graag met u samen om uw gegevens, die van andere cliënten en onze systemen nog beter te kunnen beschermen.

Wij vragen u om:

 • uw bevindingen te mailen naar responsible-disclosure@rivas.nl. Versleutel uw bevindingen om te voorkomen dat de informatie in verkeerde handen valt.
 • voldoende informatie te geven, zodat we uw melding zo effectief mogelijk kunnen behandelen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.
 • het probleem niet te misbruiken, bijvoorbeeld door meer data te downloaden dan nodig is om de zwakheid aan te tonen of om gegevens van derden in te kijken, te verwijderen of aan te passen.
 • het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen door het beveiligingslek direct na het dichten van het lek te wissen.
 • geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden.
 • geen actief misbruik te maken van het beveiligingslek.

U mag van Rivas Zorggroep verwachten dat:

 • u binnen vijf werkdagen een reactie ontvangt met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing.
 • wanneer u zich heeft gehouden aan bovenstaande voorwaarden Rivas Zorggroep geen juridische stappen tegen u onderneemt betreffende de melding.
 • uw melding vertrouwelijk wordt behandeld en uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden worden gedeeld, tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk.
 • u op de hoogte wordt gehouden van de voortgang van het oplossen van het probleem.
 • in berichtgeving over het gemelde probleem, indien u dit wenst, uw naam wordt vermeld als de ontdekker.
 • U als dank voor uw hulp een beloning wordt geboden voor elke melding van een ons nog onbekend beveiligingsprobleem. De hoogte van de beloning bepalen wij aan de hand van de ernst van het lek en de kwaliteit van de melding.

Wij streven er naar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem, nadat het is opgelost.

Geen uitnodiging tot actief scannen
Het beleid voor responsible disclosure is geen uitnodiging om onze ICT-systemen actief te scannen om zwakke plekken te ontdekken. Rivas monitort zelf haar ICT-systemen.

Strafrechtelijke vervolging
Het is mogelijk dat u tijdens uw onderzoek handelingen uitvoert die volgens het strafrecht strafbaar zijn. Houdt u zich aan onderstaande voorwaarden, dan onderneemt wij Rivas Zorggroep geen juridische stappen tegen u. Het Openbaar Ministerie heeft echter altijd het recht om over te gaan tot strafrechtelijke vervolging. Hierover heeft het Openbaar Ministerie deze beleidsbrief gepubliceerd.

Niet in scope:

 • Rivas geeft geen beloning voor triviale kwetsbaarheden of bugs die niet misbruikt kunnen worden. Hierbij kunt u denken aan de volgende voorbeelden die buiten bovenstaande regeling vallen:
 • HTTP 404 codes/pagina’s of andere HTTP non-200 codes/pagina’s en content spoofing/text injecting op deze pagina's,
 • fingerprinting/versievermelding op publieke services
 • ontbrekende best practices of output van geautomatiseerde scanhulpmiddelen zonder bewijs van exploiteerbaarheid;
 • output geautomatiseerde scans van hulpprogramma's. Voorbeeld: Web-, SSL / TLS-scan, Nmap-scanresultaten, enz.
 • publieke bestanden of directories met ongevoelige informatie (bijvoorbeeld robots.txt),
 • clickjacking en problemen die alleen te exploiten zijn via clickjacking,
 • geen secure/HTTP-only flags op ongevoelige cookies,
 • alles gerelateerd tot HTTP security headers, bijvoorbeeld:

- Strict-Transport-Security
- X-Frame-Options
- X-XSS-Protection
- X-Content-Type-Options
- Content-Security-Policy

 • issues met SSL-configuratie, bijvoorbeeld:

- SSL Forward secrecy uitgeschakeld,
- zwakke/onveilige cipher suites,

 • issues met SPF, DKIM of DMARC,
 • rapporteren van verouderde versies van enige software zonder een proof of concept van een werkende exploit,
 • informatieblootstelling in metadata.

Wij willen de volgende personen bedanken voor het ontdekken en delen van kwetsbaarheden op onze website of systemen. Samen hebben wij gewerkt aan een oplossing.

 • Luuk van Beek (2018)
 • Harika Naidu, (2018)
 • Huy Kha, Twitter: @huykha10 (2017)
 • Daniel Bakker (2016)
 • Vishnu Medarametla (2016)

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van YouTube en Vimeo. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Lees meer over het cookiebeleid