Kosten en indicatie

Om gebruik te kunnen maken van de dagbesteding, heeft u een indicatie nodig. Afhankelijk van uw situatie, is op verschillende manieren financiering mogelijk. Uw huisarts kent u als patiënt goed en kan u adviseren dagbesteding te bezoeken en uw indicatie regelen.

Indicatie

Het is ook mogelijk om een indicatie aan te vragen bij het Wmo-loket van uw gemeente. Dit betekent dat de gemeente of uw zorgverzekering met u samen bekijkt hoeveel ondersteuning nodig is. Zij bepalen hoeveel zorg in uw situatie wenselijk is om zo lang mogelijk veilig en zelfstandig thuis te wonen. Deze zorg betaalt uw gemeente of zorgverzekering. Als u vervoer naar de locatie van de dagbesteding nodig heeft, dan wordt dit gelijk meegenomen.

Tijdelijke subsidieregeling voor behandeling

Om gebruik te maken van de dagbehandeling heeft een aparte indicatie nodig. Hiervoor kunt terecht bij uw zorgverzekering na doorverwijzing van uw huisarts. Deze indicatie is nodig voor de specifieke behandelgroepen zoals het Afasiecentrum en de parkinsongroep.

Extra’s

Het is tijdens uw verblijf op de dagbesteding mogelijk om gebruik te maken van verschillende extra’s:

  • Op een aantal locaties is het mogelijk om een warme maaltijd te krijgen. Hiervoor wordt een aanvullende bijdrage gerekend.
  • Voor uitstapjes wordt een kleine bijdrage gevraagd. Dit wordt altijd in overleg gedaan.
  • Sommige locaties van de dagbesteding hebben een zogeheten ‘lief en leed’-pot. Bezoekers doen een bijdrage, zodat bij feestelijkheden of droevige gebeurtenissen iets gekocht kan worden namens de groep.