Neurorevalidatie na CVA

De behandeling

Als u na een CVA (beroerte) in het Beatrixziekenhuis verblijft, wordt u zo spoedig mogelijk behandeld en verzorgd volgens de uitgangspunten van neurorevalidatie. Dit houdt in dat u wordt gestimuleerd om zo normaal en zoveel mogelijk te bewegen. De aangedane (= verlamde) zijde wordt hierbij volledig ingeschakeld.
De revalidatie heeft het beste resultaat als iedereen die met u te maken heeft, u op dezelfde wijze benadert. Dit geldt voor de verpleging, maar ook voor mensen die regelmatig bij u op bezoek komen.

Tijdens de behandeling

Neurorevalidatie is erop gericht patiënten weer zo goed en zelfstandig mogelijk in hun eigen omgeving te laten functioneren met optimale inschakeling van de aangedane kant. Daarnaast wordt er geprobeerd om complicaties als schouderpijn en spasticiteit te voorkomen.

Doordat u halfzijdig verlamd bent, hebt u waarschijnlijk de neiging om alleen de niet aangedane lichaamshelft in te schakelen. Dit kan er toe leiden dat de aangedane zijde niet of onvoldoende wordt gebruikt en dit bemoeilijkt het herstel.

Bij neurorevalidatie richt de aandacht zich op het activeren van de aangedane zijde zodat u beide lichaamshelften weer zoveel mogelijk gaat gebruiken.

Dit betekent het volgende:

 • U wordt gestimuleerd om beide armen te gebruiken bij het gaan zitten en het gaan staan;
 • in principe krijgt u geen hulpmiddel om u op te trekken in bed. Op deze manier wordt er een beroep gedaan op beide armen;
 • iedereen die met u te maken heeft (arts, verpleegkundige, familie) benadert u zoveel mogelijk van de aangedane zijde;
 • door de halfzijdige verlamming kunt u moeite hebben met slikken omdat de spieren in de mond en keel (gedeeltelijk) verlamd zijn. De kans op verslikken is groot. Het is daarom belangrijk dat u goed rechtop zit tijdens het eten en drinken. Het gebruik van een tuitbeker of een rietje wordt afgeraden omdat dit de kans op verslikken vergroot. Soms worden dranken ingedikt, omdat dit minder kans op verslikken geeft;
 • Soms komen er naast verlammingsverschijnselen ook gevoelsstoornissen voor aan de aangedane kant. Zo kan het zijn dat u uw arm of been niet meer als uw eigen lichaamsdeel herkent. Ook kan er sprake zijn van gezichtsuitval aan de aangedane kant. Dit kan er toe leiden dat u geen aandacht meer besteedt aan deze kant en dat u deze kant bijvoorbeeld bij het wassen en aankleden helemaal vergeet. Om de aandacht voor de aangedane zijde te vergroten, staat het nachtkastje aan die zijde.
 • Hersenletsel heeft vaak neuro-psychologische gevolgen. Dit betekent dat uw begripsvermogen, denkvermogen, persoonlijkheid en gedrag veranderd kunnen zijn. Ook hieraan wordt bij de revalidatie aandacht besteed.

Behandelteam

Neuroloog (hoofdbehandelaar)

 • Verantwoordelijk voor het aanvragen van onderzoeken
 • Verantwoordelijk voor het inschakelen van medebehandelaars

Verpleegkundige (coördinerende taak)

 • De verpleegkundige coördineert de zorg gedurende uw opname.
 • Het toepassen van neuro-revalidatie tijdens de normale dagelijkse bezigheden zoals wassen, aankleden, eten en in en uit bed gaan.

Fysiotherapeut

 • De fysiotherapeut behandelt voornamelijk beperkingen in houding en beweging. Afhankelijk van de situatie waarin u zich bevindt, bestaat de therapie uit oefentherapie op bed, zitten, staan en zo mogelijk lopen. De nadruk ligt op zelfstandig functioneren.

Logopedist

 • De logopedist onderzoekt en behandelt stoornissen op het gebied van het aangezicht, het spreken, de taal en het slikken. De therapie bestaat bijvoorbeeld uit sliktraining, verminderen van woordvindingsproblemen of duidelijk leren spreken. Het doel is om u weer zo communicatief mogelijk te maken en het slikken te verbeteren.

Ergotherapeut

 • De ergotherapeut zal u opnieuw leren dagelijkse activiteiten zo zelfstandig mogelijk uit te voeren.

Diëtist

 • De diëtist schenkt aandacht aan de voeding als daar problemen bij optreden.

Revalidatiearts

 • De revalidatiearts geeft advies over onder andere de behandeling na het ontslag.

Specialist ouderengeneeskunde

 • De specialist ouderenzorg kan in consult gevraagd worden om advies te geven over vervolgvoorzieningen.

Na de behandeling

Voordat u uit het ziekenhuis ontslagen wordt, bespreekt het behandelteam de vervolgbehandeling. Verschillende deskundigen, zoals eerder beschreven, zijn bij dit overleg betrokken, zodat zij u het beste advies kunnen geven. Afhankelijk van uw situatie kunt u naar huis (eventueel met ondersteunen van thuiszorg en/of met ondersteuning van dagbehandeling bij de revalidatiearts), naar een revalidatie-afdeling voor verdere behandeling en herstel of verblijf. Het nazorgplan wordt met u besproken of met de eerste contactpersoon.

Rivas heeft haar expertise op het gebied van klinische CVA-revalidatie gebundeld in de verpleeghuizen Waerthove (Sliedrecht) en Lingesteyn (Leerdam), omdat de gevolgen van een beroerte zeer verschillend zijn, is het belangrijk dat u op uw locatie de juiste begeleiding krijgt. Meer informatie hierover vindt u in deze flyer.

Leefregels na de behandeling

Omdat u een neurologische aandoening heeft (gehad), is het mogelijk dat u (tijdelijk) geen auto mag rijden. Op de website van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) vindt u hierover meer informatie.

Contact

Ook kan uw familie of mantelzorger met de behandeling van fysiotherapeut, ergotherapeut of logopedist meekijken. Als u dit wilt kunt u dit aangeven bij de verpleging van de afdeling.

Voor al uw vragen kunt u ook bij de verpleging terecht. De afdeling is telefonisch bereikbaar om 06.45 uur of tussen 9.30 tot 10.30 uur.

 • Telefoonnummer afdeling neurologie: (0183) 64 48 34
 • Telefoonnummer stroke care unit: (0183) 64 45 60