Lisexcisie

De behandeling

Wat gebeurt er bij een lisexcisie?
De gynaecoloog verwijdert bij deze ingreep met een metalen lisje het afwijkende weefsel. Het plakje dat wordt verwijderd is ongeveer 5 mm dik. Daarna geneest de wond. Soms wordt deze ingreep ook een lisconisatie of ‘Large Loop Excision of the Transformation Zone’ (LLETZ) genoemd.

Voor de behandeling

De behandeling kan op verschillende manieren plaats vinden, namelijk onder plaatselijke verdoving, een roesje, onder narcose of met een ruggenprik. Meer informatie over een roesje (sedatie) leest u hier.
 
Indien u algehele narcose of een ruggeprik krijgt, ziet u voorafgaand aan de operatie de anesthesioloog, samen met een anesthesiemedewerker, op de Preoperatieve Screeningspolikliniek (POS). Daar wordt in overleg met u bepaald wat tijdens de operatie de meest geschikte vorm van verdoven is.

Tijdens de behandeling

U neemt plaats in de gynaecologische onderzoekstoel. U krijgt een plakker op uw been om elektrische stroom te geleiden.
Als u een roesje, narcose of een ruggeprik krijgt, gebeurt dit als eerste.
Nadat een speculum in de schede is gebracht, geeft de arts plaatselijke verdoving met een dunne naald, indien de behandeling onder plaatselijke verdoving wordt uitgevoerd. De baarmoederhals wordt gekleurd met azijnoplossing of jodium. Daarna neemt de gynaecoloog met het verhitte lisje weefsel weg.

Wat voelt u ervan?

Het inbrengen van de naald voor de plaatselijke verdoving geeft vaak kortdurend wat pijn. Als de verdoving is ingewerkt, voelt u over het algemeen niets meer van de lisexcisie zelf.

Tijdsduur

De behandeling met plaatselijke verdoving duurt ongeveer een kwartier. Indien u een roesje, narcose of ruggeprik krijgt duurt de behandeling ongeveer een half uur.

Na de behandeling

Indien u plaatselijke verdoving heeft gehad, mag u na afloop snel weer naar huis. Na een roesje blijft u minimaal 2 uur opgenomen. Na een narcose of ruggeprik moet u rekenen op minimaal 4 uur.
 
U kunt ruim een week bloederige afscheiding hebben.

Uitslag

In het geval de lisexcisie is uitgevoerd in verband met een afwijkend uitstrijkje krijgt u bij ontslag uit het ziekenhuis een afspraak mee voor een telefonisch consult, twee weken na de ingreep, voor de bespreking van de weefsel uitslag.

Nacontrole
Er is niet altijd een nacontrole nodig, uw gynaecoloog zal dit met u bespreken. Indien nodig, krijgt u bij ontslag uit het ziekenhuis een afspraak mee.

Mogelijke complicaties/risico's

Er is een klein risico op een nabloeding. Indien u vaker dan 4 keer per uur het verband moet wisselen, kunt u contact opnemen met de polikliniek gynaecologie.

 

Leefregels na de behandeling

De eerste 2 weken na de lisexcisie wordt (inwendig) vrijen afgeraden. Dat geldt ook voor het gebruik van tampons, zwemmen en baden. Het wondoppervlak moet rustig kunnen genezen.