16 mei 2023

Rivas digitaliseert personenalarmering

Foto Ondertekening Rivas Zinnovators
Mensen blijven steeds langer zelfstandig thuis wonen. Voor ouderen en hun mantelzorgers is het een geruststellend idee dat er in geval van nood op hulp kan worden gerekend. Dit kan met de personenalarmering van Rivas Wijkverpleging. Onlangs werd een samenwerking voor vijf jaar getekend met Zinnovators, leverancier van innovatieve zorgoplossingen. Daardoor is de apparatuur weer helemaal van deze tijd.

Rivas heeft zo’n 1.800 cliënten die gebruik maken van personenalarmering, al dan niet in combinatie met een sleutelkluis. De verwachting is dat dit aantal cliënten door de vergrijzing verder zal toenemen. Met de nieuwe apparatuur die wordt geleverd en geïnstalleerd door Zinnovators, wordt niet langer een vaste telefoonlijn gebruikt voor personenalarmering. Met een druk op de knop komt er een verbinding met de wijkverpleging of mantelzorger tot stand en kan om hulp worden gevraagd. Een prettig en veilig idee voor onze cliënten én hun naasten.

Digitale sleutelkluis voor snelle toegang

Wanneer iemand gebruik maakt van personenalarmering met opvolging door Rivas, is een sleutelkluis noodzakelijk. Een sleutelkluis is een veilige, gecertificeerde opbergplaats voor een huissleutel. Het nieuwe model dat wordt geleverd en geplaatst door Rivas-leverancier Zinnovators, kan worden geopend met een app op de werktelefoon van de zorgverlener. Zo kan de Rivas-medewerker direct de woning in, om hulp en zorg te verlenen.

Duurzame samenwerking

Na een zorgvuldig selectieproces koos Rivas voor Zinnovators als vaste leverancier voor de personenalarmering voor de komende vijf jaar. Sandra Harsveldt-Quist, directeur wijkverpleging bij Rivas: ‘Wij vinden het belangrijk dat onze samenwerkingspartners zich net zo maatschappelijk betrokken voelen als wij dat doen. Dat is bij de specialisten van Zinnovators het geval. Zij ontwikkelen en implementeren mooie, mensgerichte oplossingen die eraan bijdragen dat mensen langer veilig thuis kunnen blijven wonen. Dit is in lijn met onze visie op zorg.’

Arie Prins, directeur bij Zinnovators, vervolgt: ‘Rivas is met het vervangen van de personenalarmering één van de koplopers in Nederland op het gebied van digitale zorgalarmering. Door de implementatie van het Zintouch Platform heeft Rivas de basis gelegd om de inzet van zorgtechnologie in de wijkzorg verder op te schalen. Denk hierbij aan het toevoegen van extra modules zoals medicatiebegeleiding, slimme sensoren en welzijnsmeldingen en een module waarbij ook de mantelzorgers actief worden betrokken.’ Deze oplossingen dragen bij aan het vergroten van de zelfredzaamheid van de cliënt te vergroten en de doelmatigheid van de zorg. 

Momenteel worden de huidige cliënten met personenalarmering van Rivas voorzien van de nieuwe apparatuur. De verwachting is dat medio 2023 iedereen hiervan gebruik maakt. Meer informatie over de personenalarmering van Rivas is hier te vinden.


Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van YouTube en Vimeo. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Lees meer over het cookiebeleid