Vlekken en flitsen

Deze folder informeert u over het zien van vlekken en flitsen. Het is bedoeld als extra informatie naast het gesprek met uw oogarts.

Wat is…

Het grootste deel van uw oog is gevuld met glasvocht (het ‘glasachtig lichaam’); een gelei-achtige stof binnenin het oog. Als er troebelingen in het glasvocht zijn, ziet u die in de vorm van puntjes, cirkels of spinnenwebben. Hoewel deze glasvochttroebelingen kunnen zijn, is het een onschuldige aandoening. Echter, wanneer glasvochttroebelingen gepaard gaan met lichtflitsen, kan dat het begin van een netvliesprobleem zijn, zoals netvliesloslating. Oogheelkundig onderzoek is dan nodig.

Symptomen

Iedereen ziet wel eens een 'vonkje' of 'stofjes' in het blikveld. Dat is normaal. Plotselinge lichtflitsen en donkere vlekjes die heel anders zijn dan normaal, kunnen het begin zijn van netvliesloslating.

Oorzaken

Vlekken en flitsen kunnen meerdere oorzaken hebben, een aantal voorbeelden:

  • Door veroudering ontstaan verdichtingen in het glasvocht. Bijziende mensen hebben hiervoor meer aanleg.
  • Ook bij een ontsteking in het oog (uveïtis) kunnen bewegende vlekjes worden gezien.
  • Bij suikerziekte kan bloed in het glasvocht komen wat ook als vlekjes wordt waargenomen.