04 juni 2024

Rivas Zorggroep sluit 2023 met een positief resultaat af dankzij vroegtijdig ingrijpen financiële situatie

Voorkant Bestuursjaarverslag 2023
Rivas Zorggroep sluit 2023 af met een positief resultaat van 7,1 miljoen. De ketenorganisatie kijkt terug op een jaar van transformatie, waarin belangrijke stappen zijn gezet om financieel gezond te blijven. Nu en in de toekomst.

De uitdagingen om de zorg toegankelijk te houden werden in 2023 steeds meer duidelijk. In 2040 is een kwart van de inwoners in het Rivas werkgebied 65 jaar of ouder. En wordt in de regio in 2032 al een tekort aan zorgpersoneel van 3.400 medewerkers verwacht. Om de zorg van Rivas toegankelijk te houden is een versnelling van de Rivas 2030 strategie nodig. In 2023 is deze versnelling ingezet om de ambities in 2025 al te realiseren. Maar daarmee werd ook duidelijk dat er meer geld nodig is om de zorg van Rivas toekomstbestendig te maken. Halverwege 2023 is daarom het interne project Rivas Financieel Gezond gestart.

Rivas Financieel Gezond

Medewerkers zijn uitgedaagd om met initiatieven te komen om kosten te besparen. Daarnaast is bekeken op welke vlakken er nog meer bespaard en efficiënter gewerkt kan worden. Verder is de organisatiestructuur aangepast, zodat er meer slagvaardigheid komt in de organisatie én de zorg beter op de ontwikkelingen in het zorglandschap aangepast kan worden. En ten derde wordt een intensieve samenwerking met het Albert Schweitzer ziekenhuis onderzocht.

Bestuurder Michiel van Roozendaal: “Door de verschillende initiatieven van Rivas Financieel Gezond hebben we 2023 met een positief resultaat afgesloten. Dat hebben we echt met elkaar gedaan en daar zijn we trots op. Hierdoor kunnen we nu de investeringen doen die we al langere tijd voor ons uit hebben moeten schuiven. Maar we hebben structureel extra geld nodig om te kunnen blijven investeren, zodat we ook in de toekomst zorg kunnen blijven leveren.”

Daarom heeft Rivas het afgelopen jaar ook buiten de organisatie aandacht gevraagd voor de uitdagingen in de zorg die zij signaleren. Rivas heeft bijvoorbeeld bij de Nederlandse Zorgautoriteit, Zorginstituut Nederland en de zorgverzekeraars gepleit voor integrale financiering en één (regio) cao voor alle zorgmedewerkers. En dat deden zij ook tijdens bezoeken van Koning Willem Alexander, Conny Helder en Kim Putters.

Rivas 2030

Naast Rivas Financieel Gezond werd er in 2023 actief uitvoering gegeven aan de speerpunten van Rivas 2030. Bestuurder Mariëlle Bartholomeus: “We hebben ondanks alle pittige uitdagingen, in 2023 mooie prestaties neergezet. We hebben onder meer grote stappen gezet op het gebied van digitalisering van de zorg, met name binnen de poliklinieken en beeldzorg in de Wijkverpleging. Het Beatrixziekenhuis haalde opnieuw een hoge score in het onderzoek ‘Beste ziekenhuizen en klinieken’ van Elsevier Weekblad. Daarnaast zijn we gestart met Informele Zorg en hebben we twee nieuwe zorgvormen gelanceerd: Welzijn op Consult en Verzorgd & Prettig Thuis. Ik ben trots op ieders inzet.”

Blik op de toekomst

Met Rivas Financieel Gezond is de basis voor een gezonde financiële organisatie gelegd en daarop bouwt Rivas de komende jaren verder. De focus voor 2024 ligt op de Rivas IZA-aanvraag. Met deze aanvraag wil Rivas meer dan 20 projecten uit Rivas 2030 financieren, om te zorgen dat de zorg toegankelijk en betaalbaar blijft. Daarnaast werkt Rivas mee aan meerdere IZA-initiatieven in de regio.

Klik hier om ons jaarverslag over 2023 te lezen.


Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van YouTube en Vimeo. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Lees meer over het cookiebeleid