18 januari 2024

Dit vinden patiënten van de zorg in het Beatrixziekenhuis: uitkomsten Patiënten Ervarings Meting 2023

20230914 SEH IC Gips Vervoer 30Cmhr 20
Elk jaar onderzoeken we via een enquête hoe patiënten de zorg in het Beatrixziekenhuis ervaren. Dat doen we om te onderzoeken of onze zorg aansluit bij wat mensen in onze regio nodig hebben. In dit artikel leest u de uitkomsten van dit onderzoek in 2023.

Zo zag het onderzoek er uit
Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in juli, augustus en september van 2023. Meer dan 7500 patiënten deelden hun ervaringen met ons. Voor de enquête gebruikten we vragenlijsten die de universitaire ziekenhuizen hebben ontwikkeld. De vragen gingen onder meer over de ervaringen met onze patiëntenzorg, onderdelen van patiëntgerichte zorg, bijvoorbeeld over wat er in het ziekenhuis is besproken, de wachttijd voor een afspraak en over samen beslissen.

Dit doen we met de uitkomsten van het onderzoek
De uitkomsten van dit onderzoek gebruiken we om de kwaliteit van onze zorg te verbeteren.

Uit dit onderzoek kwamen een aantal positieve punten en een aantal aandachtspunten naar voren
We zagen onder meer terug dat patiënten zich veilig voelen in ons ziekenhuis, dat ze vertrouwen hebben in de zorgmedewerkers en zich met respect behandeld voelen.
Maar er zijn ook nog dingen die beter kunnen. Bijvoorbeeld de informatievoorziening over wachttijden en mogelijke bijwerkingen van een medicijn.

Wat vinden patiënten van onze zorg bij opname in het ziekenhuis?
Positief:

 • Patiënten voelden zich veilig in het ziekenhuis (97% eens)
 • Patiënten werden met respect behandeld (96% eens)
 • Patiënten hadden vertrouwen in de verpleegkundige en de arts (94% eens)

Hier moeten we nog aan werken:

 • Informatie werd gegeven over mogelijke bijwerkingen van een nieuw medicijn (76% eens)
 • Er is genoeg aan familie of naasten verteld, zodat zij thuis goed voor de patiënt kunnen zorgen (77% eens)

 

Wat vinden patiënten van de zorg op onze poliklinieken/telefonische consulten?

Positief:

 • Patiënten hadden vertrouwen in de arts (95% eens)
 • Er was voldoende informatie bij vertrek (95% eens)
 • Artsen of andere zorgverleners spraken elkaar niet tegen (95% eens)

Hier moeten we nog aan werken:

 • Patiënten ontvingen informatie over de wachttijd op de polikliniek (6% eens)
 • Informatie werd gegeven over mogelijke bijwerkingen van een nieuw medicijn (76% eens)
 • De wachttijd op de polikliniek was korter dan een kwartier of de zorgverleners waren op tijd (dit geldt niet voor telefonische consulten) (38% eens)

 

Wat vinden patiënten van de zorg op de functieafdelingen (radiologie, hart- long functie, KNF en scopie)

Positief:

 • Patiënten voelden zich veilig in het ziekenhuis (95% eens)
 • Patiënten werden met respect behandeld (98% eens)
 • Patiënten hadden vertrouwen in de medewerkers van de functieafdeling (97% eens)

Hier moeten we nog aan werken:

 • Patiënten ontvingen informatie over de wachttijd op de polikliniek (9% eens)
 • De wachttijd op de polikliniek was korter dan een kwartier of de zorgverleners waren op tijd (64% eens)

 

Wat vinden patiënten van de zorg op de spoedeisende hulp?

Positief:

 • Patiënten hadden vertrouwen in de artsen en verpleegkundigen van de Spoedeisende hulp (97% eens)
 • Er werd goed naar de patiënten geluisterd (95% eens)
 • Er is duidelijk uitgelegd waarom de patiënt thuis (nieuwe) medicijnen moest innemen (94% eens)

Hier moeten we nog aan werken:

 • Patiënten ontvingen informatie over de wachttijd op de spoedeisende hulp (56% eens)
 • De wachttijd op de spoedeisende hulp voor triage werd als lang ervaren (35% eens)

 

Prioritering
Het komende jaar gaan wij er aan werken om de informatie over wachttijden en over bijwerkingen van medicijnen te verbeteren. En volgend jaar toetsen we opnieuw wat patiënten ervaren.

 

 


Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van YouTube en Vimeo. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Lees meer over het cookiebeleid