Groep-B-streptokokken en zwangerschap

De behandeling

De ‘groep-B-streptokok’ is een bacterie die bij veel zwangere vrouwen in de vagina(schede) aanwezig is. Meestal kan deze bacterie geen kwaad voor de zwangere en haar kind, maar in een enkel geval wordt de baby ernstig ziek door een infectie met deze bacterie.

Onderzoek naar Groep-B-streptokokken (GBS) tijdens de zwangerschap

In Nederland wordt niet geadviseerd om bij elke zwangere onderzoek te doen naar Groep-B-streptokokken (GBS). GBS wordt bij één op de vijf zwangere vrouwen gevonden en heeft maar zeer zelden gevolgen. In bepaalde situaties is het wel verstandig onderzoek te doen, zoals bij een zwangere die in het ziekenhuis opgenomen is in verband met voortijdige weeën of te vroeg gebroken vliezen. De streptokokken kunnen worden aangetoond met behulp van een kweek. De verpleegkundige strijkt dan met een wattenstokje eerst langs de ingang van de schede, en dan langs de anus. De uitslag duurt meestal twee tot drie dagen. Testen die een snellere uitslag geven worden ‘sneltests’ genoemd. Maar de sneltests die op dit moment beschikbaar zijn, zijn vaak nog onvoldoende betrouwbaar.

Kan een GBS-infectie voorkomen worden?

Het is lang niet altijd mogelijk een GBS-ziekte van de baby te voorkomen. In situaties waar het kind een hoge kans heeft om ziek te worden, kan de arts wel voorzorgsmaatregelen nemen. Soms geeft men bijvoorbeeld al tijdens de bevalling een antibioticum. Redenen daarvoor kunnen zijn:

  • u heeft koorts tijdens de bevalling;
  • u heeft eerder een kind gekregen dat de GBS-ziekte heeft gehad;
  • u heeft een blaasontsteking met GBS tijdens de zwangerschap.

In deze gevallen weten we dat de zwangere heel veel GBS bij zich draagt. Een andere reden om al tijdens de bevalling een antibioticum te geven is omdat de uitslag van een kweek GBS laat zien bij een dreigende vroeggeboorte of voortijdig gebroken vliezen.

Als u GBS bij zich draagt, wordt de baby 12 uur ter observatie opgenomen op de kraamafdeling.

GBS vóór de zwangerschap

Een enkele keer worden al vóór de zwangerschap bij een vrouw streptokokken van groep B aangetoond, bijvoorbeeld na een vaginale kweek die gemaakt is omdat de vrouw afscheiding heeft. Dit heeft geen gevolgen voor de bevalling, zolang er tenminste geen andere risicofactoren zijn, zoals vroeggeboorte, koorts tijdens de bevalling of vliezen die langdurig gebroken zijn.

Contact

Voor meer informatie over GBS en/of GBS-ziekte kunt u zich richten tot:

De Stichting GBS
Secretariaat: Prins Bernhardlaan 62, 2341 KL Oegstgeest.

Stichting Ouders van Groep-B-Streptokokken-patiënten (OGBS)
Adres: Douschans 9, 2728 GG Zoetermeer.
Tel.: 079 - 342 01 69 / 079 - 362 58 50,
fax: 079 - 362 58 50
E-mail: info@ogbs.nl
Internet: www.ogbs.nl

De informatie op deze pagina is afkomstig van een voorlichtingsfolder van de NVOG © 2000 NVOG. Op een aantal plaatsen is de tekst gewijzigd en aangepast aan de situatie in het Beatrixziekenhuis.