Over Rivas Privacy en inzage Zorgverlenersportaal

Zorgverlenersportaal

Om de medische informatieoverdracht tussen huisarts en specialist te verbeteren heeft het Beatrixziekenhuis een zorgverlenersportaal ontwikkeld. Hiermee heeft de huisarts inzage in bepaalde medische gegevens van zijn/haar eigen patiënten in het Beatrixziekenhuis.

Voor u als patiënt heeft het digitaal beschikbaar stellen van uw gegevens het voordeel dat uw huisarts direct op de hoogte kan zijn van de meest recente informatie over uw behandeling in het ziekenhuis. Ook kunnen onderzoeken en behandelingen beter op elkaar afgestemd worden.

Welke gegevens zijn in te zien?

Van al uw gegevens die zijn opgeslagen in het Rivas Elektronisch Dossier zijn onderstaande gegevens door uw huisarts te raadplegen:

  • uitslagen van bloed- of urineonderzoek, kweken en weefsel onderzoek;
  • verslagen van radiologische onderzoeken;
  • specialistenbrieven;
  • overzichten van uw afspraken in het Beatrixziekenhuis en met Rivas thuiszorg;
  • overzichten van opnames;
  • operatieverslagen.

Privacy en beveiliging

De gegevens worden alléén aan uw eigen huisarts beschikbaar gesteld. De inzage is dus strikt vertrouwelijk. Rivas hanteert hierbij de regels van haar privacyreglement.

De huisarts krijgt toegang tot uw gegevens met een persoonlijke UZI-pas. Voor acute en uitzonderlijke situaties is er een noodprocedure die een waarnemend huisarts toegang kan geven. Rivas registreert wie wanneer welke gegevens raadpleegt.

Bezwaar maken

U kunt als patiënt bezwaar maken tegen de inzage in uw gegevens door uw huisarts. De inzagemogelijkheid wordt dan geblokkeerd. Bedenk wel dat, als u bezwaar maakt tegen inzage, u uw huisarts de mogelijkheid onthoudt om nog adequater te reageren op uw gezondheidssituatie. Dit kan vooral van belang zijn in spoedeisende situaties. Een geblokkeerd dossier is ook via de noodprocedure niet door een huisarts in te zien. Bespreek het afschermen van uw gegevens dan ook altijd eerst met uw specialist én uw huisarts.

U kunt bezwaar maken tegen de inzage van de gegevens door het bezwaarformulier in te vullen. Indien u gemachtigde of wettelijk vertegenwoordiger bent, kunt u namens de patiënt bezwaar aantekenen. U dient dan naast een geldig legitimatiebewijs van de patiënt ook een kopie van het geldige legitimatiebewijs van uzelf bij te sluiten.

Een ingevuld en ondertekend formulier stuurt u, samen met een kopie van uw geldig legitimatiebewijs, naar:

Rivas Zorggroep
t.a.v. CCC, afsprakenbureau
antwoordnummer 202
4200 VB GORNINCHEM
(een postzegel is niet nodig)

U kunt ook een scan maken van het ingevulde, ondertekende formulier en de kopie van uw geldige legitimatiebewijs en die vervolgens mailen naar bzhafsprakenbureau@rivas.nl.

Na ontvangst van uw bezwaar wordt de inzage in uw gegevens voor uw huisarts via het zorgverlenersportaal geblokkeerd. De blokkade is geldig totdat u deze annuleert via een annuleringsverzoek. Ook bij de overstap naar een andere huisarts blijft de blokkade gehandhaafd.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van YouTube en Vimeo. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Lees meer over het cookiebeleid