CVA nazorg

De behandeling

U bent in het Beatrixziekenhuis behandeld voor een beroerte (CVA). Tijdens uw opname bent u ingelicht over de uitslagen van de onderzoeken door de arts. Indien niet alle onderzoeksuitslagen bekend zijn, krijgt u deze informatie op de polikliniek van de neuroloog. Bij ontslag uit het ziekenhuis krijgt u naast een poliklinische afspraak bij de neuroloog een afspraak mee voor de transmuraal neurologieverpleegkundige.
Indien u voor uw bezoek aan de CVA-nazorg polikliniek reeds vragen hebt, kunt u uiteraard eerder contact opnemen met de verpleegkundige.

Voor de behandeling

Tijdens uw ziekenhuisopname heeft u zich een beeld gevormd van uw thuissituatie. Het kan voorkomen dat u het thuis-zijn anders ervaart dan u verwacht had.

  • U kunt tegen praktische problemen aanlopen bij uw dagelijkse activiteiten zoals douchen, telefoneren, het huishouden, boodschappen doen, fietsen of bij het weer oppakken van uw hobby.
  • U kunt last krijgen van vermoeidheid na kleine activiteiten.
  • Het kan frustraties opleveren als iets niet meer zo makkelijk gaat dan voorheen.
  • Thuis kunnen problemen naar voren komen die tijdens uw opname niet zichtbaar zijn geweest of niet herkend zijn zoals karakterveranderingen, stemmingsveranderingen of een andere beleving van lichamelijk contact of seksualiteit.
  • U kunt andere interesses hebben of zich anders gedragen bij andere (groepen) mensen.

Het vinden van een nieuwe balans vraagt zowel van u als van uw partner of naaste de nodige energie, geduld en creativiteit.

Tijdens de behandeling

Tijdens de poliklinische afspraak met de neurologie verpleegkundige bespreekt zij met u, uw partner of naaste uw thuissituatie. Eventuele problemen worden in kaart worden gebracht. De verpleegkundige kan u extra uitleg geven over uw aandoening en de gevolgen daarvan; zij kan u tips geven hoe hiermee om te gaan.

De verpleegkundige kan u doorverwijzen naar andere deskundigen, die u verder kunnen helpen. Dit kan een fysio- of ergotherapeut of een maatschappelijk werkende zijn maar ook een patiëntenvereniging of een gemeentelijke instantie. Daarnaast wordt uw bloeddruk gecontroleerd en uw medicijngebruik bekeken.

Als het nodig is, bezoekt de transmuraal neurologieverpleegkundige u thuis.

De afspraak met de transmuraal neurologie verpleegkundige vindt in principe plaats voor de eerstkomende polikliniekcontrole bij de neuroloog. In sommige gevallen is de behandeling al geheel afgerond. Als u echter lichamelijke problemen heeft die te maken hebben met de beroerte kan, in overleg met de neurologie verpleegkundige, een afspraak met de neuroloog gemaakt worden.

Het gesprek op de polikliniek duurt ongeveer 45 minuten en vindt plaats op de polikliniek neurologie. Wij adviseren u een lijstje met de door u gebruikte medicijnen mee te nemen.

Leefregels na de behandeling

Omdat u een neurologische aandoening heeft (gehad), is het mogelijk dat u (tijdelijk) geen auto mag rijden. Op de website van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) vindt u hierover meer informatie.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie, na het ontslag uit het ziekenhuis of na uw nazorggesprek nog vragen? Neem dan contact op met de transmuraal neurologie verpleegkundige: mw. Jos Sterk-Eikelenboom (maandag tot donderdag) via telefoonnummer (0183) 64 20 17 of mw. T. Bron-Weeda (donderdag en vrijdag) via telefoonnummer (0183) 64 47 88. U kunt ook contact met haar opnemen via de polikliniek neurologie via telefoonnummer (0183) 64 43 46.