22 september 2023

Nieuw in de regio: Welzijn op Consult

Ondertekening Rivas Meevivenz Web
Binnen de wijkverpleging wordt naast de medische zorgvraag ook regelmatig een psychosociale hulpvraag opgemerkt. Het gaat dan vaak om problemen die terug te leiden zijn naar het sociaal domein. Bijvoorbeeld op het gebied van welzijn, onderwijs en opvoeding. Door deze hulpvragen sneller op te merken, of juist te verkleinen en te voorkomen, kan acute en medische zorg voorkomen worden. Rivas Zorggroep en MEEVivenz - De Sociale Basis zijn hiervoor een duurzame samenwerking gestart.

Structurele samenwerking Welzijn op Consult

De toename van de zorg bij de wijkverpleging is voor een deel te verklaren doordat het sociaal domein niet structureel wordt ingezet bij cliënten en hun mantelzorgers. Hier ligt wel een gedeelte van de oplossing om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

In 2022 startte Rivas een proefproject in de gebieden Zederik, Vianen en Leerdam, samen met Stichting SamenDoen (nu Bindkracht). In situaties waar de wijkverpleegkundige psychosociale hulpvragen ziet (bijvoorbeeld eenzaamheid en sociaal isolement, armoede en schulden, ongezonde leefstijl, overbelaste mantelzorger) wordt verwezen naar een welzijnscoach.

We zien nu al dat de samenwerking leidt tot een verbetering in de gezondheid maar ook de tevredenheid van de cliënt. En het heeft een positief effect op de zorg die de cliënt gebruikt. Nu er taken worden neergelegd bij collega-experts, ervaart de wijkverpleging ook meer ruimte in hun werk.

Intentieverklaring Rivas Zorggroep en MEEVivenz

Mooie resultaten dus, waardoor het bestuur van Rivas Zorggroep en MEEVivenz besloten hebben om langere tijd met elkaar samen te werken. Deze samenwerking is nu vastgelegd in een intentieverklaring, die dinsdag 12 september ondertekend is. Dit geldt voor de overlappende werkgebieden Papendrecht, Gorinchem en Alblasserdam. “We werkten te vaak vanuit gescheiden werelden, daarom is het mooi dat we via Welzijn op Consult een duurzame samenwerking aangaan”, vertelden beide bestuurders.

Overeenkomsten met Welzijn op Recept

De werkwijze van Welzijn op Consult komt in grote lijnen overeen met de werkwijze van Welzijn op Recept. Welzijn op Recept is al ruim 10 jaar een landelijk bewezen werkwijze, om de samenwerking tussen het sociaal- en medisch domein te verbeteren. Waar de verwijzing bij Welzijn op Recept plaatsvindt door de huisarts/praktijkondersteuner vindt de verwijzing bij Welzijn op Consult plaats door de wijkverpleging.


Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van YouTube en Vimeo. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Lees meer over het cookiebeleid