Over Rivas Privacy en inzage Recht op privacy en inzage Rivas zorggroep

Wat is privacy?

Met name door het onderzoek aan uw lichaam en door de registratie van uw persoonlijke gegevens in geautomatiseerde systemen wordt inbreuk gemaakt op uw privacy. U heeft er recht op dat uw privacy zoveel mogelijk wordt gewaarborgd. Een zorgverlener mag dan ook niet meer gegevens vragen en schriftelijk vastleggen dan voor een goede diagnose en behandeling noodzakelijk zijn. Het recht op privacy houdt ook in dat zonder uw toestemming geen derden bij het onderzoek of de behandeling aanwezig mogen zijn.

De lichamelijke privacy

Een zorgverlener heeft bepaalde gegevens nodig om een diagnose te kunnen stellen om u vervolgens te kunnen behandelen. Vragen en onderzoeken dienen echter beperkt te blijven tot datgene wat noodzakelijk is voor de diagnose of de behandeling.

De ruimtelijke privacy

Onderzoek en behandeling dienen zoveel mogelijk buiten het gehoor en het gezichtsveld van derden plaats te vinden. De zorgverlener of instelling behoort er daarom voor te zorgen dat spreekkamers en behandelruimten (geluid)dicht zijn. Zonder uw toestemming mogen ook geen derden bij de behandeling of het onderzoek aanwezig zijn. Dit geldt ook voor artsen-in-opleiding.

Privacy geregistreerde gegevens

De zorgverlener is verplicht een dossier over uw gezondheidstoestand bij te houden. Alleen met uw toestemming mogen deze gegevens aan anderen worden verstrekt. Dit geldt niet voor medebehandelaars. In de regel wordt de huisarts als medebehandelaar beschouwd. Wilt u niet dat medebehandelaars bepaalde informatie over u krijgen, laat dit dan uitdrukkelijk weten. Om te voorkomen dat onbevoegden toegang tot uw medisch dossier kunnen krijgen, beschikt Rivas over een privacy-reglement. Het privacyreglement vermeldt wie toegang heeft tot de gegevens en op welke wijze de gegevens worden opgeborgen. U kunt het reglement bij ons opvragen of inzien.

Bescherming

Het is de verantwoordelijkheid van Rivas om alle patiënten te beschermen tegen (lichamelijke) agressie, en in het bijzonder kwetsbare groepen. Risicopatiënten en patiënten zoals pasgeborenen, zuigelingen, kinderen, psychiatrische patiënten en kwetsbare ouderen verlaten daarom niet zonder begeleiding of voorafgaande instructies de afdeling.

Bewaking

Ruimten waar patiënten in isolatie worden verpleegd of zijn gesepareerd, worden systematisch onder toezicht gehouden.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van YouTube en Vimeo. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Lees meer over het cookiebeleid