Geriatrisch Onderzoek en Adviescentrum (GOAC)

Heeft u vragen of wilt u advies over geheugen en dementie? Of wilt u meer weten over stemmingswisselingen, gedrag- en/ of lichamelijke problemen? Daarvoor kunt u terecht bij het Geriatrisch Onderzoek en Adviescentrum (GOAC). Na diverse onderzoeken van onder andere de specialist ouderengeneeskunde, krijgt u zoveel mogelijk duidelijkheid over wat er aan de hand is.

Zelfstandigheid

Vaak is er op oudere leeftijd sprake van een combinatie van meerdere problemen met als gevolg dat u niet meer of met moeite zelfstandig kunt functioneren. De onderzoeken en het advies van het GOAC zijn erop gericht om uw gezondheid te optimaliseren, zodat u langer zelfstandig kunt blijven wonen. Op deze manier wordt ook de mantelzorger ondersteund.

Onderzoek bij u thuis

Uw huisarts of de medisch specialist kan u doorverwijzen naar het GOAC. Na een afspraak brengt de geriatrie verpleegkundige een bezoek bij u thuis. Hier bent u het meest op uw gemak, zodat het beste onderzocht kan worden wat de reden van uw klachten is. Daarna wordt samen met u en de specialist ouderengeneeskunde een behandelplan opgesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie over het GOAC kunt u contact opnemen met Rivas Zorglijn 0900-8440. Hier kunt u ook terecht voor vragen over dementie. Voor de verwijzing naar het GOAC moet u contact opnemen met uw huisarts of uw specialist.

Huisartsen en specialisten
Verwijzers kunnen via Zorgdomein hun patiënten voor onderzoek, behandeling en begeleiding doorverwijzen naar het GOAC.
Vanwege de nieuwe en aangescherpte wet- en regelgeving met het oog op privacy is het aanvraagformulier van deze website verwijderd. Wanneer verwijzers geen gebruik maken van Zorgdomein, dan kan contact worden opgenomen met GOAC via Rivas Zorglijn 0900-8440.