Kosten en vergoedingen Rivas wijkverpleging

Afhankelijk van uw situatie wordt wijkverpleging betaald vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet Langdurige Zorg (Wlz). 

Zorgverzekeringswet (ZVW)

De verpleging en persoonlijke verzorging vallen onder de Zorgverzekeringswet. Dat betekent dat de kosten hiervan worden vergoed vanuit de basisverzekering van uw zorgverzekering. Hiervoor geldt géén eigen risico en géén eigen bijdrage. U betaalt dus niets extra voor Rivas wijkverpleging als uw zorgverzekeraar afspraken met Rivas heeft gemaakt. Voor 2022 heeft Rivas met zorgverzekeraars afspraken gemaakt. Lees meer over de afspraken met de zorgverzekeraars voor 2022.

Geen afspraak van uw zorgverzekeraar met Rivas. Wat dan?

Wanneer uw zorgverzekeraar geen afspraken met Rivas heeft gemaakt, is het helaas niet mogelijk om wijkverpleging van Rivas aan te vragen. U kunt contact opnemen met uw zorgverzekeraar. De medewerkers kunnen u meer vertellen over de vergoeding van zorg en bij welke zorgorganisatie u wel terecht kunt.

Wet Langedurige Zorg (Wlz)

Indien u een indicatie heeft voor de Wet Langdurige Zorg (Wlz), dan betaalt u wel een eigen bijdrage. Dit wordt vastgesteld aan de hand van uw inkomen. De hoogte van uw eigen bijdrage kunt u berekenen via de website van het Centraal Administratie Kantoor.

Informatie

Wilt u meer informatie over de financiering van Rivas wijkverpleging, tarieven, kosten en vergoedingen? Neem dan contact op met de cliëntadviseur zorg, bereikbaar via Rivas Zorglijn 0900-8440 of met uw zorgverzekeraar.