Over Rivas Organisatie Cliëntenraad Cliëntenraad wijkverpleging

Cliëntenraad wijkverpleging

De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten die zijn aangewezen op de wijkverpleging van Rivas Zorggroep. Het kan gaan om beleidsmatige onderwerpen, maar ook om zaken die cliënten direct raken zoals kwaliteitsbeleid, privacy, voorlichting, bejegening, behandelaanbod en allerlei andere zaken. De cliëntenraad spreekt over de onderwerpen die voor cliënten van belang zijn en is de gesprekspartner van de directeur.

Bekijk hier het jaarverslag 2022 van de cliëntenraad van de Wijkverpleging.

Hoe werken wij?

De leden van de cliëntenraad komen regelmatig in vergadering bij elkaar en wisselen informatie en meningen met elkaar uit. Tijdens de vergaderingen worden standpunten ingenomen en besluiten genomen. Deze besluiten worden kenbaar gemaakt aan de directeur. De Cliëntenraad kan gevraagd en ongevraagd (verzwaard) advies uitbrengen. 

Wie zitten er in de cliëntenraad?

De leden van de cliëntenraad zijn cliënten, familieleden van cliënten of geïnteresseerden in thuiszorg. Zij zetten zich in voor de belangen van de cliënten die wijkverpleging ontvangen in het Rivas zorggebied.

De cliëntenraadsleden zijn:
Dhr. H. Groenewegen, voorzitter
Mw. M. den Dikken-Majenburg
Mw. B.P. Bakker
Dhr. K. Schilders
Mw. I. Vogel
Mw. M. Versloot

Klik hier voor een interview met twee leden van de cliëntenraad. 

Bereikbaarheid

Wij stellen het op prijs om suggesties en opmerkingen van u te krijgen. Twijfel daarom niet en laat het de cliëntenraad weten:

Cliëntenraad wijkverpleging
t.a.v. ambtelijk secretaris cliëntenraden
Postbus 90
4200 AB Gorinchem
Telefoon: (0183) 64 51 16
E-mail: clientenraad@rivas.nl
Informatie op de site: www.rivas.nl/clientenraad

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van YouTube en Vimeo. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Lees meer over het cookiebeleid