Over Rivas Organisatie Cliëntenraad Cliëntenraad Langdurige zorg

Cliëntenraad Langdurige zorg

Cliëntenoverleg

Elke locatie waar 24-uurszorg wordt geleverd aan cliënten/bewoners heeft een cliëntenoverleg. Het Cliëntenoverleg behartigt de gemeenschappelijke belangen van de bewoners van die locatie en overlegt met de teamleider. Het gaat om de zorg, het wonen en het welzijn van de bewoners die 24-uurszorg ontvangen van Rivas. Het cliëntenoverleg is de basis van de cliëntenmedezeggenschapstructuur. Er zijn in totaal zeventien locaties.

Bekijk het jaarverslag 2021 van de cliëntenraad van de Langdurige zorg.

Clusterraden

Van ieder cliëntenoverleg zitten één of twee leden in de clusterraad. De clusterraad is een gebiedsgebonden raad die met elkaar de onderwerpen en thema’s bespreekt op het gebied van de cliëntenmedezeggenschap. Zij komen tenminste vijf maal per jaar bij elkaar (voor de cliëntenraadsvergadering). Voor vragen kunt u contact opnemen met het ambtelijk secretariaat per e-mail: clientenraad@rivas.nl of telefoon: (0183) 645116.

De clusters zijn:
1. De Alblashof (Alblasserdam), De Wieken, De Waalburcht, De Markt (allen in Papendrecht)
2. Waerthove (Sliedrecht), Tiendwaert en Judith Leijsterhof (Hardinxveld-Giessendam) en ’t Waellant (Nieuw-Lekkerland)
3. Het Gasthuis, Bannehof, Steijndeld, De Schutse, Molenhoek (allen in Gorinchem)
4. Lingesteyn (Leerdam), Merlinge (Arkel), Laakse Hof (Lexmond), Vijverhof (Nieuwpoort)

Van iedere clusterraad zitten twee leden plaats in de cliëntenraad Langdurige zorg.
De leden van de cliëntenraad Langdurige zorg behartigen de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten/bewoners die in de woon- of verpleeghuislocaties van Rivas 24-uurs zorg ontvangen. Het kan gaan om beleidsmatige onderwerpen, maar ook om zaken die cliënten direct raken zoals kwaliteitsbeleid, privacy, voorlichting, bejegening, behandelaanbod en allerlei andere zaken. De cliëntenraad spreekt over de onderwerpen die voor cliënten van belang zijn en is de gesprekspartner van de directeur.

Hoe werken wij?

De leden van de cliëntenraad komen regelmatig in vergadering bij elkaar en wisselen informatie en meningen met elkaar uit. Tijdens de vergaderingen worden standpunten ingenomen en besluiten genomen. Deze besluiten worden kenbaar gemaakt aan de directeur. De cliëntenraad kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen of instemming verlenen.

Wie zitten er in de cliëntenraad?

De leden van de cliëntenraad zijn cliënten, familieleden van cliënten of vrijwilligers in de Langdurige zorg. Zij zetten zich in voor de belangen van de cliënten die gebruikmaken van Langdurige zorg in de 17 locaties.

De leden van de cliëntenraad zijn:
Cluster 1 Dhr. P. Morel
Cluster 1 Dhr. J. Oudenaarden, voorzitter
Cluster 2 Vacature
Cluster 2 Dhr. H. Haeser
Cluster 3 Vacature
Cluster 3 Dhr. J. Koekkoek
Cluster 4 Mw. A. den Besten
Cluster 4 Mw. S. Goosens-Schotte

Bereikbaarheid

Wij stellen het op prijs om suggesties en opmerkingen van u te krijgen. Twijfel daarom niet en laat het de Cliëntenraad weten:

Cliëntenraad Langdurige zorg
t.a.v. ambtelijk secretaris cliëntenraden
Postbus 90
4200 AB Gorinchem
Telefoon: (0183) 64 51 16
E-mail: clientenraad@rivas.nl
Informatie op de site: www.rivas.nl/clientenraad

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van YouTube en Vimeo. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Lees meer over het cookiebeleid