Borstvorming bij mannen (gynaecomastie)

Deze folder geeft u informatie over borstvorming bij de man (gynaecomastie) en de behandelingsmogelijkheden. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan
beschreven.

Wat is…

Bij de geboorte hebben zowel meisjes als jongens kleine klierschijfjes achter de tepel. Doorgaans
verdwijnen deze klierschijven bij jongens in de kindertijd. Bij meisjes zal in de puberteit onder invloed van hormonen borstvorming ontstaan. Ook bij jongens komt het regelmatig voor dat in de puberteit de borstklieren groter worden. Meestal is dat aan beide zijden, maar het kan ook aan e?e?n zijde gebeuren. Deze in de puberteit ontstane vergroting is meestal van korte duur, maar kan ook een paar jaar langer blijven bestaan.

Symptomen

Borstvorming kan de volgende klachten geven:
• De borst(en) is (zijn) groter dan normaal;
• Hinderlijk aanvoelen van de borst (en);
• Pijnklachten;
• Gevoelige borsten;
• Onzekerheid of schaamte.

Oorzaken

Vanaf middelbare leeftijd kan de borstklier bij de man meer gaan opzwellen. Ook dat kan als ‘normaal’ worden beschouwd. Meestal wordt bij onderzoek naar gynaecomastie geen oorzaak gevonden. Oorzaak van gynaecomastie of zwelling in de borst kan optreden als of bij:
• bijwerking van medicatie, bekend zijn spironolacton en eplenerone;
• reactie op stofwisselingsverandering;
• verandering in de productie van hormonen door hormoonproducerende gezwellen van de zaadbal
of luchtwegen;
• door het gebruik van hormonen;
• borstkanker bij de man (zelden).

Meer informatie

Bij verwijzing naar de mammapolikliniek wordt er eerst met u gesproken over de klachten, gevolgd door lichamelijk onderzoek. Daarna kan een mammografie en echografie van de borst worden verricht. Het kan eventueel nodig zijn om aanvullend een punctie te verrichten van de borstweefsel.

Behandelmogelijkheden
Bij gynaecomastie wordt meestal een afwachtend beleid, omdat het vanzelf weer kan verdwijnen. De pijnklachten kunnen verlicht worden door:

  • het dragen van zachte strakke kleding;
  • paracetamol gebruik;


Als de gynaecomastie het gevolg is van medicijngebruik wordt bekeken of u kunt stoppen met het medicijn of beter een ander medicijn kunt gebruiken. Wanneer de oorzaak niet duidelijk is, kan afhankelijk van de omstandigheden en de klachten worden besloten tot een operatie. Daarbij zal de arts het klierweefsel achter de tepel verwijderen, daardoor kan vormverandering (deukje) van de borst ontstaan.

Het Mammateam van het Beatrix Ziekenhuis Gorinchem is bereikbaar via:
• Telefoonnummer: 0183 64 48 18
• Mailaderes: mammab1@rivas.nl