Afspraak maken

Als u door uw huisarts bent doorverwezen voor het poliklinisch spreekuur van een medisch specialist in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem of de Lingepolikliniek in Leerdam, dan kunt u met uw Zorgdomein-nummer (ZD-nummer) op twee manieren een afspraak maken:

Bezoek de polikliniek alleen

  • Kom alleen naar uw afspraak, dus zonder begeleiding. Dit is belangrijk, omdat we zien dat het vaak te druk is in het ziekenhuis. Dat maakt het moeilijk om 1,5 meter afstand te bewaren van elkaar en om zo de veiligheid te bewaken. Voor kinderen tot 18 jaar geldt dat zij samen met één volwassen begeleider mogen komen.
  • Kunt u echt niet alleen komen, dan mag u één begeleider meenemen. Extra begeleiders laten wij niet toe. Zij moeten buiten of in de auto wachten. Neem dus ook kinderen niet mee naar het ziekenhuis, tenzij de afspraak voor uw kind is.
  • Als u alleen naar het ziekenhuis komt, wilt u misschien dat een naaste met u meeluistert naar wat de zorgverlener u vertelt. In overleg met de zorgverlener kunt u dan uw naaste op uw mobiele telefoon bellen zodat hij of zij kan meeluisteren met uw gesprek.
  • Het is niet verplicht een mondneusmasker te dragen in het ziekenhuis. Uiteraard kunt u wel een mondneusmasker dragen als u dat zelf prettiger vindt.

Legitimeren
Bij uw polikliniekbezoek aan het Beatrixziekenhuis of de Lingepolikliniek moet u zich kunnen legitimeren. Dit geldt ook voor kinderen onder de 14 jaar. Neem daarom een geldig legitimatiebewijs mee, zoals een paspoort, identiteitskaart of een rijbewijs.