Afspraak maken

Als u door uw huisarts bent doorverwezen voor het poliklinisch spreekuur van een medisch specialist in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem of de Lingepolikliniek in Leerdam, dan kunt u met uw Zorgdomein-nummer (ZD-nummer) op twee manieren een afspraak maken:

Bezoek de polikliniek alleen
Kom alleen naar uw afspraak op de polikliniek. Dat is belangrijk om te voorkomen dat het te druk wordt in het ziekenhuis. Kunt u niet alleen komen, dan mag er maximaal één begeleider mee. Meer begeleiders worden niet toegelaten in het ziekenhuis.

Legitimeren
Bij uw polikliniekbezoek aan het Beatrixziekenhuis of de Lingepolikliniek moet u zich kunnen legitimeren. Dit geldt ook voor kinderen onder de 14 jaar. Neem daarom een geldig legitimatiebewijs mee, zoals een paspoort, identiteitskaart of een rijbewijs.