Meenemen

Neem onderstaande mee naar uw afspraak op de polikliniek.

Patiëntenpas

Voor een adequate identificatie heeft u voor uw polikliniekbezoek in het Beatrixziekenhuis of de Lingepolikliniek een patiëntenpas nodig. Op de pas staan uw pasfoto, naam, geboortedatum, geslacht en patiëntnummer. Uw patiëntnummer is als barcode weergegeven. Medewerkers in het ziekenhuis kunnen via deze code uw gegevens uit het patiënteninformatiesysteem ‘ophalen’.

Als u nog geen patiëntenpas heeft, kunt u een patiëntenpas laten maken door een medewerker bij de inschrijfbalie van het Beatrixziekenhuis of de Lingepolikliniek. Aanpassingen aan uw patiëntenpas kunt u zelf doorvoeren bij de daarvoor bestemde inschrijfzuil in het Beatrixziekenhuis. Het enige wat u nodig heeft, is een geldig legitimatiebewijs. Gebruik bij voorkeur het nieuwe type paspoort of een identiteitskaart. Uw foto wordt dan automatisch overgenomen op de patiëntenpas. Als u een rijbewijs of een identiteitsbewijs zonder foto gebruikt, dan kunt u ter plekke een foto maken met de webcam.

Verwijsbrief

U krijgt een verwijsbrief van een arts uit de eerste lijn (bijvoorbeeld uw huisarts) of van een medisch specialist als u doorverwezen bent naar een ander specialisme of naar een ander ziekenhuis. Voor een behandeling in een ziekenhuis is een schriftelijke verwijzing noodzakelijk. Reden: nota’s zonder verwijsgegevens worden niet meer vergoed door de zorgverzekeraar. Als u geen verwijsbrief kunt overhandigen, dan ontvangt u de rekening voor de volledige behandeling. Ook bent u dan zelf verantwoordelijk voor de betaling.
Als u echter binnen vijf werkdagen na het polikliniekbezoek in het Beatrixziekenhuis alsnog een verwijsbrief kunt overleggen, dan wordt de rekening direct naar de zorgverzekeraar gestuurd.

Geldig legitimatiebewijs

Bij uw polikliniekbezoek aan het Beatrixziekenhuis of de Lingepolikliniek moet u zich kunnen legitimeren. Dit geldt ook voor kinderen onder de 14 jaar. Neem daarom een geldig legitimatiebewijs mee, zoals een paspoort, identiteitskaart of een rijbewijs. Als u zich niet kunt legitimeren, moet u vooraf een voorschot op de zorgkosten betalen van € 350. Ook al heeft u een ziektekostenverzekering. U krijgt uw voorschot terug zodra u een geldige legitimatie heeft kunnen overhandigen.

Pas van uw verzekering

Neemt u de pas van uw verzekering altijd mee als u naar een arts, apotheker of andere zorgaanbieder gaat. Een zorgaanbieder heeft de gegevens op de pas nodig om zorgkosten te kunnen declareren. Als u geen Nederlandse zorgverzekering heeft, moet u vooraf de zorg betalen.

Actueel medicatieoverzicht

Voor een juiste behandeling is het belangrijk dat uw behandelaars kennis hebben van de medicijnen die u op dit moment gebruikt. Als u dit nog niet gedaan heeft bij uw apotheek, kunt u daarom via www.ikgeeftoestemming.nl online toestemming regelen voor het beveiligd elektronisch uitwisselen van uw medicatiegegevens via het Landelijk Schakelpunt. Hierdoor zijn uw actuele gegevens van de apotheek altijd beschikbaar voor uw behandelend artsen. Deze mogen ze alleen inzien als het noodzakelijk is voor uw behandeling.

Geeft u geen toestemming? Dan kunnen andere artsen en apotheken uw gegevens niet opvragen via het Landelijk Schakelpunt. Ook niet in spoedsituaties. Wilt u meer weten over het elektronisch uitwisselen van medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt? Kijk dan op de website van de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie.

In elk geval is het belangrijk dat uw behandelend arts bij ieder bezoek aan het Beatrixziekenhuis of Lingepolikliniek een actueel medicatieoverzicht van u heeft. Het overzicht kunt u ook opvragen bij uw eigen apotheek.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van YouTube en Vimeo. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Lees meer over het cookiebeleid