Avastin / VEGF-remmers (injectie in het oog)

De behandeling

Wanneer u een oogaandoening heeft die onvoldoende reageert op de gangbare therapieën, (bijvoorbeeld met druppels of met laserbehandeling) kunt u in aanmerking komen om het macula oedeem en/of de bloedvatnieuwvorming te behandelen door middel van een medicijn in het oog.

De aandoeningen die hiervoor met name in aanmerking komen zijn:

 • de exsudatieve maculadegeneratie ( de “natte” vorm van macula degeneratie)
 • diabetische retinopathie ( ernstige afwijkingen bij suikerziekte)
 • occlusies ( bloedvatafsluitingen)
 • restgroep ( bijvoorbeeld neovasculair glaucoom

Avastin is een bestaand geneesmiddel dat vaatnieuwvorming en vaatlekkage remt door het blokkeren van een belangrijke groeifactor, VEGF genaamd.

Avastin werd in 2006 op de Europese markt gebracht als aanvullende behandeling bij darmkanker ( colorectale carcinomen). Hierbij wordt het gezwel “uitgehongerd” door de vaatgroei te blokkeren. Bij oogziekten wil men ook deze vaatgroei blokkeren. Onderzoek heeft uitgewezen dat remming van deze groeifactor in het oog, ook vaatnieuwvorming en vaatlekkage in het oog afremt.

Het middel Avastin is ( nog) niet officieel geregistreerd voor de behandeling van bovenstaande oogziekten. Daarom is het middel door de gezondheidsautoriteiten nog niet beoordeeld op veiligheid en werkzaamheid en is er dus sprake van een zogenaamd 'off- label' gebruik. Avastin wordt wereldwijd echter veel gebruikt en lijkt hoopgevend.

Uw deelname is vrijwillig en u mag ten allen tijde besluiten om af te zien van de behandelingen.

Voor de behandeling

Voordat u aan de behandeling met Avastin begint worden u ogen volledig onderzocht en wordt er een OCT en daarna een fluorescentie angiogram ( FAG) van uw ogen gemaakt.

 • Een OCT is een niet belastend oogonderzoek (duurt ongeveer 10 minuten zonder fel licht) waarbij met behulp van hoge resolutie beelden gemaakt kunnen worden van met name het netvlies in het oog. U zit met uw kin in een kinsteun en met het voorhoofd tegen de band van het OCT apparaat.
 • Bij een fluorescentieangiogram wordt door middel van een injectie met de onschuldige kleurstof fluoresceïne in een ader in de arm, foto’s van het netvlies gemaakt, waarop vochtlekkage en bloedvat nieuwvorming zichtbaar is.

Tijdens de behandeling

De ingreep wordt van tevoren gepland omdat het medicijn speciaal gemaakt moet worden door de apotheek. Als u op het afgesproken tijdstip op de polikliniek oogheelkunde arriveert krijgt u een paar keer gedurende een half uur verdovende en ontsmettende oogdruppels.

De behandeling vindt plaats onder druppelverdoving onder steriele omstandigheden. Het oog wordt vooraf ontsmet met povidon jodium en afgedekt met een steriel laken. Vervolgens wordt het oog opengehouden met een ooglidspreider en wordt het medicijn toegediend in het oog. U voelt hier vrijwel niets van.

Tijdsduur

De behandeling duurt totaal ongeveer 10 minuten. Daarna krijgt u een oogverband op en kunt u weer naar huis.

Na de behandeling

Soms kunt u na de behandeling wat vlokjes waarnemen die meebewegen met de oogebewegingen. U hoeft geen oogdruppels te gebruiken na de injectie, tenzij specifiek voorgeschreven.

Verdere behandeling

De aanbevolen behandelfrequentie is te starten met een oplaaddosis van 3 injecties per 4-6 weken. Na de oplaaddosis van 3 injecties vindt een herevaluatie plaats door de oogarts met OCT en oogonderzoek.

Wij houden sinds kort een zogenaamd gepersonaliseerd behandelplan aan. U krijgt dan nog steeds de injecties, maar de tijd tussen de injecties wordt steeds verlengd en afgebouwd. Indien opnieuw vocht ontstaat wordt de tijd tussen de injecties weer korter. De oogarts zal dit verder met u bespreken.

Mogelijke complicaties/risico's

Het geneesmiddel Avastin remt één van de belangrijkste groeifactoren in het oog, die vaatgroei en vaatlekkage stimuleert. Remming van deze groeifactor zou kunnen leiden toe een afname en mogelijk verdwijnen van de
vaatnieuwvormingen en vaatlekkage in uw oog. Misschien reageert u goed op de behandeling met Avastin en wordt voorkomen dat uw gezichtsvermogen verder achteruitgaat.

Risico´s

Het is belangrijk dat u zich realiseert dat er enige onzekerheden kleven aan deze behandeling. Uw oogarts is echter van mening dat, zelfs als deze onzekerheden meegenomen zijn, een behandeling met VEGF – remmers voor u op dit moment een verstandige keus is.

Er treden weinig bijwerkingen op bij het toedienen van VEGF –remmers in het oog. De risico’s, zowel voor het oog als voor het lichaam, zijn gering.

Mogelijke risico’s voor het oog zijn:

 • een verhoogde oogdruk;
 • infectie ( endophthalmitis);
 • bloeding;
 • netvliesloslating.

Mogelijke risico’s voor het lichaam zijn:

 • trombo-embolische afwijkingen ( trombose neiging, bloedpropjes, hartinfarct, herseninfarct);
 • hoofdpijn;
 • hoge bloeddruk.

Bij klachten na de injectie zoals:

 • oogpijn;
 • toegenomen ongemak;
 • toenemende roodheid van het oog;
 • wazig zien;
 • toegenomen lichtgevoeligheid

moet u onmiddellijk contact opnemen met de polikliniek oogheelkunde: tel: (0183) 64 43 55 of in het weekend met de dienstdoende huisarts.