Bewegen bij kanker

Bwegen bij kanker

U heeft te horen gekregen dat u kanker heeft. Mogelijk wordt u hiervoor behandeld door middel van een operatie, chemokuren, bestraling, hormoontherapie, et cetera. Al deze behandelvormen verminderen uw conditie en spierkracht. Het is daarom van belang dat u zich realiseert dat u daar invloed op heeft door in beweging te blijven. Uit onderzoek blijkt namelijk dat bewegen bij kanker van groot belang is:

 • Behandelingen zoals chemokuren worden beter verdragen;
 • Vermoeidheid wordt gunstig beïnvloed;
 • Werk wordt vaker hervat;
 • Het bevordert de kwaliteit van leven

De behandeling

Blijf zoveel mogelijk bewegen zoals u al gewend was. Was u niet gewend dagelijks te bewegen? Ga dan meer bewegen zodat u uw conditie en kracht onderhoudt. Bijvoorbeeld:

 • Loop vaker trap;
 • Ga iedere dag 30 minuten wandelen of fietsen op een stevig tempo;
 • Blijf zolang mogelijk uw sport doen. Pas indien nodig wel de intensiteit aan;

Enkele mogelijke oefeningen:

 • Doe dagelijks kniebuigingen voor een stoel waarbij u met de billen de stoel raakt. Bijvoorbeeld in een serie van 3x 5. Bouw dit op naar 3x 10;
 • Strek in zit de knieën. Doet dit in een serie van 3x 5. Bouw dit rustig op;
 • Stap gedurende 3x 1 min met pauzes op en af de onderste tree van de trap;
 • Doe grote armbewegingen bv molenwieken. Bouw op van 3x5 naar 3x 10.

Houd rekening met beperkingen en vermoeidheid. De belasting van het bewegen mag redelijk zwaar zijn. Enkele uren vermoeidheid na de inspanning is normaal.
Ga niet de hele dag zitten of liggen. Uw conditie vliegt dan achteruit. Na een week bent u dan 5 tot 10 procent van uw spieromvang kwijt. Kortom beweeg meer voor, tijdens en na de behandeling.

 

Wanneer conditie opbouwen of onderhouden niet lukt

U merkt dat het niet lukt uw conditie te onderhouden of te verbeteren. U hebt vragen over wat u wel en niet mag en kan. In beide gevallen is het mogelijk te trainen onder begeleiding van een fysiotherapeut.

Behandelmogelijkheden voor en tijdens de behandeling

U heeft te horen gekregen dat u kanker heeft. U vraagt zich af wat u kunt doen om uw conditie zo goed mogelijk te houden of te verbeteren. Mogelijkheden:

 • Eén consult waarna u met de trainingsadviezen zelf aan de slag gaat. Vooral bij mensen die al sporten.
 • Enkele behandelingen waar u uitgelegd wordt wat u kunt doen en op weg geholpen wordt. U loopt, fietst, oefent of traint in de sportschool zelf.
 • Een trainingstraject waarbij u 2x per week komt trainen tot de behandeling of gedurende de behandeling bv de chemo’s.
 • Wanneer er meer zorgverleners dan alleen de fysiotherapie nodig zijn is er de mogelijkheid van een revalidatietraject via het poliklinisch revalidatie centrum Rijndam op de Rivaslocaties in Gorinchem of Leerdam.

Na de behandeling

Behandelmogelijkheden na de behandeling

U hebt uw behandelingen afgesloten en uw conditie is verminderd. Alleen fysiotherapie is nodig. Dit kan in één consult tot meer behandelingen tot een trainingstraject van 2x per week gedurende 12 weken. In welke gevallen kunt u na uw behandeling terugvallen op begeleiding door een fysiotherapeut?

 • U bent moe, heeft psychologische problemen en komt maar niet aan het werk. Uw behandelend arts regelt een verwijzing naar de revalidatiearts van Rijndam, die een voorstel doet voor uw revalidatietraject. Dit traject kan uit verschillende onderdelen bestaan zoals fysiotherapie, ergotherapie, psycholoog, maatschappelijk werk, of diëtetiek. Er wordt aandacht besteed aan conditie, acceptatie, energieverdeling, werk en ontspanning.
 • Ook wanneer u niet bent genezen en de kanker is er nog, is het van belang zolang mogelijk in beweging te blijven. Mogelijkheden zijn als boven beschreven van één consult tot een volledig revalidatietraject. Zo nodig kan een fysiotherapeut bij u aan huis komen.

Contact

Fysiotherapie alleen als behandeling

De eerste 20 behandelingen worden betaald uit uw aanvullende verzekering. Wanneer u niet of beperkt aanvullend verzekerd bent, betaalt u de resterende behandelingen zelf. Het aantal behandelingen die uit de aanvullende verzekering vergoedt worden verschillen per verzekering en aanvullend pakket. Dit kunt u nakijken op de site van uw zorgverzekeraar.
Vanaf de 21e behandeling vindt de betaling plaats uit de basisverzekering. Vooraf kunt u met uw fysiotherapeut overleggen hoeveel behandelingen er ongeveer nodig zijn. Dat beïnvloedt dan uiteraard het verplichte eigen risico.

Fysiotherapie als onderdeel van een revalidatietraject via Rijndam

De fysiotherapie als onderdeel van een revalidatietraject wordt volledig betaald vanuit de basisverzekering. Ook hier geldt dat dit het verplichte eigen risico beïnvloedt. Let op: fysiotherapie als onderdeel van een revalidatietraject kan alleen wanneer u ook begeleiding van andere zorgverleners nodig heeft zoals ergotherapie, maatschappelijk werker of psycholoog.

Oncologisch fysiotherapeuten in het Beatrixziekenhuis en Rivas-locatie Leerdam

 • Rolinda Janssen en Jan van Poortvliet, Rivas locatie Beatrixziekenhuis Gorinchem
  telefoonnummer (0183) 64 4392 (secretariaat Afd. fysiotherapie Beatrixziekenhuis)
 • Mariska Froeling, Rivas Locatie Leerdam
  telefoonnummer (0345) 63 67 64 of secretariaat afd. fysiotherapie Rivas Leerdam (06) 22 69 06 26