Laserbehandeling bij glaucoom ‘iris basis coagulatie’ (IBC)

De behandeling

In het oog wordt vocht (kamerwater) aangemaakt voor de voeding van het hoornvlies en de lens. Dit kamerwater (niet te verwarren met het traanvocht aan de buitenkant van het oog) verlaat het oog ongemerkt via een afvoer die zich bevindt op de grens van het oogwit (sclera) en het gekleurde deel van het oog, de iris (regenboogvlies). Als deze afvoer (trabekelsysteem) minder goed werkt, kan het kamerwater moeizaam weg en neemt de druk binnen het oog toe. De oogzenuw wordt hierdoor langzaam maar zeker beschadigd. Uiteindelijk merkt u dit doordat er stukken uit het beeld (gezichtsveld) verdwijnen. Nog later wordt ook de gezichtsscherpte aangetast. Deze ziekte heet
glaucoom en is onomkeerbaar; zij kan alleen worden vertraagd.

Glaucoom wordt verdeeld in twee vormen: open kamerhoek glaucoom en gesloten kamerhoek glaucoom. Bij u gaat het om de tweede vorm. Wanneer er weinig licht is, heeft de iris bij deze vorm van glaucoom de neiging de afvoer van het oog af te sluiten. Daardoor kan de oogdruk vrij plotseling stijgen en grote variatie vertonen. Deze neiging neemt toe naarmate u ouder wordt.

Doel
Uw oogdruk moet (blijvend) worden verlaagd en/of plotselinge drukstijgingen moeten worden voorkómen. Indien oogdrukverlagende oogdruppels en eventueel tabletten en/of eerdere laserbehandelingen daar onvoldoende in slagen, kan een irisbasiscoagulatie uitkomst bieden. Tijdens de laserbehandeling iris-basiscoagulatie wordt met een dunne laserstraal (laserlicht) de afvoer van kamerwater verbeterd. De behandeling heeft dus tot doel om de oogdruk laag te houden en daarmee het gezichtsveld en de gezichtsscherpte te behouden; niet om die te verbeteren.

Voor de behandeling

Op de dag van de behandeling en ook daarna dient u gewoon door te gaan met uw oogdrukverlagende druppels en tabletten, mocht u die gebruiken. Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, hoeft u daarmee niet te stoppen. Neemt u bij ieder ziekenhuisbezoek een actuele medicijnlijst mee. Deze lijst is gratis verkrijgbaar bij uw apotheek.

Tijdens de behandeling

De laserbehandeling vindt plaats op de poli oogheelkunde. Ter voorbereiding op de behandeling krijgt u druppels in uw oog om de pupil te verkleinen. De druppels veroorzaken soms lichte hoofdpijn. Na een half uur zijn de druppels goed ingewerkt. De laserbehandeling vindt plaats in een donkere ruimte. U zit op een stoel, waarbij uw kin rust op een steun en uw voorhoofd leunt tegen een band. De oogarts verdooft met oogdruppels het hoornvlies en u krijgt wat gelei op uw oog. Hierdoor voelt u niets van de contactlens die daarna op uw oog wordt geplaatst. Via de contactlens worden met laserlicht circa 80 kleine schroeiplekjes op de rand van het regenboogvlies geplaatst. Dit veroorzaakt een afvlakking van het regenboogvlies, waardoor het afvoersysteem van het oog weer vrijkomt. De laserbehandeling is pijnloos en duurt slechts enkele minuten.

Na de behandeling

Vanwege de oogdruppels en de behandeling is uw zicht tijdelijk verminderd. U kunt na de behandeling dus niet zelf autorijden. U dient een begeleider mee te nemen die u na de behandeling naar huis brengt.

Na de laserbehandeling gelden geen specifieke leefregels. Mocht u oogdrukverlagende druppels en/of tabletten gebruiken, dan dient u hier gewoon mee door te gaan. Soms is het behandelde oog enkele dagen gevoelig, vooral voor licht.

Na de laserbehandeling vindt de controle plaats op de polikliniek. De oogarts zal aangeven binnen welk termijn u voor controle moet komen. Een iris-basiscoagulatie is vanaf de buitenkant van het oog niet zichtbaar. Een laserbehandeling is veilig en geeft meestal het gewenste resultaat. Bij het merendeel van de patiënten blijft de oogdruk na een laserbehandeling op peil. Slechts bij uitzondering heeft de behandeling onvoldoende gewerkt en is een herbehandeling nodig.

Contact

Als u binnen 72 uur na ontslag uit het ziekenhuis klachten krijgt, of als u iets wilt vragen, bel dan onderstaande telefoonnummers.

Maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 uur en 20.00 uur
De afdeling Dagbehandeling via (0183) 64 47 52

In de nacht tussen 20.00 uur en 07.00 uur, in het weekend en op feestdagen
De huisartsenpost via (0183) 64 64 10

De medewerkers van de huisartsenpost zijn opgeleid om te beoordelen welke zorg u nodig heeft. U ontvangt een advies of wordt doorverbonden. Na 72 uur kunt u contact opnemen met uw eigen huisarts.