CT-onderzoek wervelkolom armen benen neusbijholten of schedel (zonder contrastvloeistof)

Het onderzoek

Een CT-onderzoek wordt uitgevoerd met een computertomograaf oftewel een CT-scanner. Een CT-scanner is een gecomputeriseerd röntgenapparaat. Het apparaat maakt, in tegenstelling tot andere röntgenapparaten, doorsnedefoto's. Hiermee krijgt de arts informatie over de vorm, de ligging en de structuur van uw organen en weefsels.

Het onderzoek met een computertomograaf is pijnloos. Er wordt wel röntgenstraling bij gebruikt.

Voor het onderzoek

Belangrijk:

  • Als u zwanger bent, of denkt te zijn, geef dat dan vóór het onderzoek door aan de röntgenlaborant.
  • Vertel vóór het onderzoek op de afdeling radiodiagnostiek of u overgevoelig bent of bent geweest voor geneesmiddelen.
  • Wij raden u aan op de dag van het onderzoek geen sieraden en haarspelden te dragen. U kunt ze dan na het onderzoek ook niet vergeten.
  • Uw bezittingen kunt u tijdens het onderzoek in een afsluitbare (kleed-) ruimte achterlaten.

Als u verhinderd bent, wilt u ons dat dan zo spoedig mogelijk laten weten?

Door allerlei oorzaken als bijvoorbeeld spoedgevallen loopt ons programma soms uit. Helaas moet u dan wat langer wachten. Wij bieden u daarvoor bij voorbaat onze excuses aan.

Tijdens het onderzoek

U meldt zich op de afgesproken tijd aan de balie van de afdeling Radiologie. Hierna neemt u plaats in de wachtruimte tot een laborant u komt halen.

Nadat u zich in de kleedkamer heeft uitgekleed (u mag uw onderbroek en hemd of T-shirt aanhouden), vraagt de laborant u in de CT-kamer te komen.

Het onderzoek wordt gedaan op een onderzoektafel. De röntgenlaborant schuift u zo ver als nodig is door de opening van het apparaat. Een CT-scan is een ring en dus geen afgesloten tunnel. Met behulp van röntgenstralen maakt het apparaat een opname van uw lichaam over een breedte van enkele millimeters.

Afhankelijk van het onderzoek, schuift u stukje óf in één vloeiende beweging door de CT-scan. Het is belangrijk dat u tijdens het onderzoek in dezelfde houding blijft liggen.

De opnamen worden vervolgens in de computer verwerkt tot een fotografische dwarsdoorsnede. Deze geeft de vorm, structuur en ligging van de inwendige organen en weefsels weer.

Tijdsduur

Het totale onderzoek duurt ongeveer 15 minuten. Gedurende het hele onderzoek kan een laborant u zien en horen.

Na het onderzoek

Na het CT-onderzoek kunt u uw dagelijkse bezigheden hervatten.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u volgens afspraak van uw behandelend arts. Als uw huisarts het onderzoek heeft aangevraagd, heeft deze de uitslag na 2 werkdagen.

Contact

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft of als u zich ergens zorgen over maakt, kunt u altijd terecht bij uw behandelend arts of de laborant.

De afdeling Radiologie is bereikbaar via telefoonnummer (0183) 64 44 50 (van 08.00 - 16.30 uur).