Leefregels na curettage

Leefregels na het onderzoek

Na uw curettage gelden de volgende opmerkingen met betrekking tot de eerste dagen na de ingreep:

De eerste 10-14 dagen kunt u wat bloed verliezen. Dit is heel gewoon. Doe het thuis rustig aan. Waarschijnlijk kunt u weer snel aan het werk, maar vermijdt de eerste week al te grote inspanning of sport.

  • U mag de eerste drie weken of zolang u bloed verliest geen tampons gebruiken, geen geslachtsgemeenschap hebben.
  • U mag de eerste week niet in bad, sauna of zwemmen. Douchen mag wel.

Pijnmedicatie
De zorgprofessional geeft aan welke medicijnen u nodig heeft.

O zonodig 2x 7,5mg Meloxicam per 24 uur
O zonodig 6x 500 mg. Paracetamol tablet of zetpil per 24 uur
O zonodig 4x 1000 mg. Paracetamol tablet of zetpil per 24 uur
O _________________________________________________

Ontslagbrief
De ontslagbrief wordt digitaal naar uw huisarts verzonden.

Afspraak
U krijgt zonodig een policontrole afspraak mee voor een controlebezoek aan de gynaecoloog.

Contact

Bij koorts boven de 38ºC, hevig bloedverlies of hevige pijn in de buik moet u contact opnemen met een arts via de polikliniek gynaecologie en verloskunde: (0183) 64 42 16.

Als u op de dagbehandeling heeft gelegen kunt u bellen met:
Afdeling D1 /Dagbehandeling (0183) 64 47 52 tot 20.00 uur, daarna contact opnemen met Spoedeisende Hulp ( 0183) 64 44 11.

Heeft u op afdeling 4 noord gelegen kunt u bellen met:
Afdeling 4 Noord (0183) 64 30 14.

Vanaf 24 uur na uw ontslag uit het ziekenhuis kunt u contact opnemen met uw eigen huisarts.