Faciliteiten

Bent u patiënt in het Beatrixziekenhuis, dan bent u niet alleen verzekerd van de beste medische en verpleegkundige zorg, maar kunt u ook rekenen op gastvrijheid, hulp waar u die nodig heeft en een vriendelijke glimlach. In het ziekenhuis kunt u gebruikmaken van verschillende faciliteiten:

Maaltijden

De voedingsassistenten zorgen voor de gastvrije dienstverlening aan het bed en informeren naar speciale wensen en behoeften. ’s Ochtends verzorgen zij voor u een smaakvol ontbijt door met de broodservicewagen diverse broodsoorten, beleg, zuivel en dranken aan te bieden. Iedere middag wordt er via de broodservicewagen een broodmaaltijd met soep geserveerd en ’s avonds wordt er vanuit de maaltijdservicewagen een driegangen keuzemaaltijd opgediend. Indien het mogelijk is om de maaltijd buiten het bed te eten, dekken de voedingsassistenten de tafel voor u. Uiteraard is het altijd mogelijk om ook vanuit uw bed te eten. Een speciale dessertronde wordt gemaakt langs alle patiënten, zodat u uw eigen toetje kunt samenstellen en eventueel versieren. Koffie en thee wordt gedurende de dag aan u geserveerd. 

Naar boven

Restaurant in de centrale hal

In de centrale hal van het Beatrixziekenhuis bevindt zich het restaurant van Vermaat. In het restaurant worden smaakvolle en heerlijke, verse producten aangeboden. Het restaurant is geopend voor bezoekers van het ziekenhuis en voor patiënten die niet aan bed gebonden zijn. 

Begane grond
In de gezellige koffiecorner op de begane grond kunt u van 09.00 tot 16.00 uur genieten van koffie, thee, taart of een kleine (warme) snack. 

Voor een uitgebreid en actueel overzicht van het aanbod en de prijzen in het restaurant, kunt u terecht bij de medewerkers van Vermaat in de centrale hal.

Naar boven

Grand Café

Wanneer u niet aan bed gebonden bent, kunt u (samen met uw partner) de maaltijd in het Grand Café van verpleeghuis Het Gasthuis gebruiken. Hier kunt u op alle dagen terecht voor de lunch van 11.45 tot 13.30 uur. De gastvrouw of gastheer zorgt ervoor dat u uw reguliere maaltijd in het Grand Café kunt nuttigen. Stel haar/hem dus van uw wens op de hoogte. Uw partner kan, tegen betaling, in het Grand Café een keuze maken uit het buffet. Buiten de lunch is het Grand Café geopend voor koffie en versnaperingen.
Het Tolhuis is speciaal voor bewoners van Het Gasthuis gereserveerd tijdens de lunchperiode. Daar kunt u rustig van uw maaltijd genieten.

Naar boven

Radio en televisie

Ieder bed is voorzien van een radioaansluiting en een televisietoestel. Deze bevat het hele kabelaanbod van de gemeente Gorinchem. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Ook de kerkdienst op zondag wordt uitgezonden. Op het infokanaal kunt u lezen hoe u gebruik kunt maken van uw televisie.

Naar boven

Was

Indien u niet in staat bent om uw was te laten verzorgen, kunnen wij dat in uitzonderingsgevallen voor u regelen. Vraag de medewerkers naar de mogelijkheden en de kosten.

Naar boven

Post

De post wordt dagelijks op uw afdeling rondgebracht. Wilt u zelf post verzenden, dan kunt u deze (voorzien van een postzegel) aan de verpleegkundige, gastvrouw of gastheer geven. Zij zorgen voor de verzending.

Naar boven

Roken

Roken in het ziekenhuis is om gezondheidsredenen, door wetgeving en uit veiligheidsoverwegingen niet toegestaan.

Naar boven

Logeerkamer

Het ziekenhuis beschikt over een logeerkamer voor familie/naaste van ernstig zieke patiënten. Zij kunnen hier in overleg met de verpleegkundige gebruik van maken. Is de logeerkamer bezet, dan wordt er een alternatief geboden in Hotel Gorinchem. Voor bezoekers van het ziekenhuis geldt een speciaal tarief. Informeer hiernaar bij de receptie van het ziekenhuis.

Naar boven

Koffie & Cadeau Corner

In de centrale hal van het ziekenhuis op de begane grond is een Koffie & Cadeau Corner gevestigd. De openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 20.30 uur. Op zaterdag, zon- en feestdagen is de Koffie & Cadeau Corner geopend van 10.30 tot 20.00 uur. U kunt hier versnaperingen, vers belegde broodjes, bloemen, toiletartikelen, schrijfwaren, kaarten, postzegels, lectuur, frisdranken en koffie kopen. Bij het winkeltje is ook zitgelegenheid.

Naar boven

Informatiecentrum

U kunt bij het informatiecentrum terecht met al uw vragen, opmerkingen en suggesties. Het spreekt voor zich dat de medewerkers vertrouwelijk met uw vragen en problemen omgaan. U vindt het informatiecentrum op de begane grond bij de hoofdingang. Het informatiecentrum is iedere werkdag geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Het is te bereiken op telefoonnummer (0183) 64 48 82.

Het informatiecentrum heeft veel informatie over ziekte en gezondheid, rechten en plichten, patiëntenverenigingen en organisaties op het gebied van gezondheidszorg. Er zijn folders, brochures en tijdschriften.

In het Informatiecentrum vindt u tevens twee computers waar u als gast gebruik van kunt maken.

Naar boven

Stiltecentrum

U kunt de behoefte hebben om u eens terug te trekken uit de drukte die er in het ziekenhuis kan zijn, bijvoorbeeld om eens rustig te denken, om te bidden of om te mediteren. Hiervoor kunt u terecht in het stiltecentrum. U vindt het stiltecentrum in de kern op de tweede verdieping. Het centrum is altijd open. Ook uw bezoek kan gebruik maken van het stiltecentrum.

Naar boven

Maatschappelijk werk

Een ziekte of een operatie kan gevoelens van angst of machteloosheid met zich mee brengen. Wilt u hierover met iemand praten? Dan kunt u terecht bij het medisch maatschappelijk werk. U kunt rekenen op deskundige en vertrouwelijke hulp. Zij zijn goed op de hoogte van de gang van zaken in het ziekenhuis en werken nauw samen met de artsen en verpleegkundigen. De maatschappelijk werker kan u helpen een oplossing te vinden voor persoonlijke en sociale problemen. U kunt zelf om een gesprek vragen. Dat kan via de verpleegkundige. De maatschappelijk werker kan u ook bezoeken op verzoek van uw arts.

Naar boven

Geestelijke verzorging

Alles kan anders zijn in een ziekenhuis. Niet alleen de lichamelijke gezondheid is in het geding, maar ook de diepere levensvragen kunnen meer en anders opkomen dan thuis. Het doet een mens goed om daarover te praten. In het Beatrixziekenhuis zijn twee geestelijk verzorgers werkzaam. Zij hebben tijd voor een gesprek als u dat wenst. Daarbij is het niet van belang of u betrokken bent bij een kerk of levensbeschouwelijk genootschap. Via de verpleegkundige op de afdeling kunt u laten weten dat u een bezoek op prijs stelt.

Elke zondag is er om 11.15 uur in het ziekenhuis een kerkdienst. U (en eventueel bezoek) bent daar van harte welkom. De dienst is te beluisteren via kanaal 49 van uw televisie. De geestelijk verzorgers zijn te bereiken onder de volgende telefoonnummers: (0183) 64 57 09 of (0183) 64 48 83.

Naar boven

Fysio- en ergotherapie

Het ziekenhuis beschikt over een moderne, goed uitgeruste afdeling fysiotherapie.
Het kan nodig zijn dat de specialist naar aanleiding van uw aandoening of behandeling fysiotherapie aanvraagt. De fysiotherapeut stelt dan na onderzoek een behandeling in. Deze behandeling kan bijvoorbeeld bestaan uit ademhalingsoefeningen, oefentherapie of revalideren. Als u naar huis gaat wordt beoordeeld of de fysiotherapie voortgezet wordt. Als u voor uw opname al fysiotherapie kreeg, kan dit in overleg met uw behandelend specialist in het ziekenhuis worden voortgezet.

Ergotherapie is gericht op het bevorderen en herstellen van de zelfredzaamheid. De ergotherapie gebruikt hiervoor met name handelingen uit het dagelijks leven om terugkeer naar de eigen woon-, leef- en werkomgeving te bevorderen.

Naar boven

Logopedie

De logopedist onderzoekt en behandelt mensen met stoornissen en beperkingen op het gebied van adem en stem, spraak, taal, gehoor, mondfunctie en slikken. Na een uitgebreid onderzoek wordt de behandeling ingesteld. Deze bestaat uit allerlei oefenmethoden om de verstoorde functie te herstellen of te verbeteren. Is dit niet haalbaar, dan zoekt de logopedist met u naar een alternatief. Daarbij kunnen ook allerlei hulpmiddelen worden gebruikt. Als u naar huis gaat wordt de logopedie zo nodig voortgezet.

Naar boven

Laboratoriumonderzoek

Het moderne laboratorium van het Beatrixziekenhuis staat 24 uur per dag voor u klaar. Vanaf het moment dat u wordt opgenomen kan de arts het laboratorium vragen om onderzoek bij u te verrichten. Meestal wordt hiervoor bloed afgenomen, maar dit kan ook een onderzoek van urine, ontlasting, ruggenmergvocht of beenmerg zijn. De behandelend arts informeert u hierover.

Het materiaal wordt meestal op het eigen laboratorium onderzocht. Van de meeste onderzoeken is de uitslag dezelfde dag bekend. Alle uitslagen worden via de afdeling aan de behandelend arts gerapporteerd. Deze zal u vervolgens informeren. Als u nog vragen heeft zal de laboratoriummedewerker deze zo duidelijk mogelijk proberen te beantwoorden of u doorverwijzen naar de arts of verpleegkundige.

Een speciale taak op het laboratorium is het klaarmaken van passend bloed of andere bloedproducten. Dit gebeurt bijvoorbeeld voor patiënten die bloedarmoede hebben of een operatie moeten ondergaan. Bloedgroepkaartjes worden alleen in bijzondere omstandigheden uitgegeven. Als u een kaartje heeft is het daarom goed om dit mee te nemen.

Naar boven

Vrijwilligers

In het ziekenhuis zijn een groot aantal vrijwilligers actief. De taken die geheel of gedeeltelijk door hen worden uitgevoerd zijn:

  • het begeleiden van patiënten van bureau opname naar de afdeling (gastvrouw/gastheer);
  • het verzorgen van bloemen;
  • het uitserveren van de avondmaaltijd;
  • het verspreiden van bibliotheekboeken aan bed;
  • het begeleiden van patiënten van de afdeling naar bijvoorbeeld de afdeling radiodiagnostiek, fysiotherapie en naar de kerkdienst.

Naar boven

Cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten die zijn aangewezen op de zorg van het Beatrixziekenhuis. De cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie over alle cliëntgerichte zaken. Het gaat om goede kwaliteit van zorg.

Mocht u zaken /onderwerpen betreffende cliëntenbelangen in het ziekenhuis signaleren die volgens u aandacht verdienen dan kunt u deze melden aan de cliëntenraad via de ambtelijk secretaris via (0183) 64 51 16.

Naar boven