Vermeer, H.J.

Klinisch chemicus

De heer Vermeer is eerste aanspreekpunt voor de vakgroep laboratoriumgeneeskunde en heeft als speciaal aandachtsgebied binnen de laboratoriumgeneeskunde: moleculaire diagnostiek, algemene klinische chemie, parasitologie, hemostase & hemato-oncologie.