4 Noord: Chirurgie, Plastische chirurgie, Kaakchirurgie, KNO en MDL

De afdeling

Op afdeling 4 Noord van het Beatrixziekenhuis liggen over het algemeen patiënten die een operatie hebben ondergaan. Operaties die veel voorkomen zijn operaties aan de darmen, bloedvaten, borsten en botbreuken. Ook worden hier patiënten ter observatie en voor een onderzoek opgenomen.

Indeling

De afdeling beschikt over 28 bedden. Er is één vierpersoonskamer, verder zijn er drie-, twee-, en éénpersoonskamers aanwezig op de afdeling. Er wordt gemengd verpleegd. Dat betekent dat zowel mannen als vrouwen op dezelfde kamer kunnen liggen. Als u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dat bij de verpleegkundige kenbaar maken. Indien mogelijk wordt er naar een passende oplossing gezocht.

Wie werkt er?

Tijdens uw verblijf op de afdeling proberen wij u zoveel mogelijk met dezelfde medewerkers te verplegen. Door de wisselende diensten zult u echter met meerdere medewerkers te maken hebben. U kunt op het bord op uw kamer per dag zien welke verpleegkundige verantwoordelijk is voor u.

Naast verpleegkundigen zijn er verbonden aan de afdeling:

Medisch specialisten

Afdelingshoofd

 • Het afdelingshoofd is de eindverantwoordelijke op de afdeling.

Arts-assistenten (zaalartsen)

 • Een arts-assistent is een afgestudeerd arts. Deze is op de afdeling alleen beschikbaar voor patiënten die voor de chirurg opgenomen zijn. Arts-assistenten, ook wel zaalartsen genoemd, werken nauw samen en hebben regelmatig overleg met de chirurgen. De specialist is eindverantwoordelijk. Voor de overige specialismen is er een dienstdoende specialist bereikbaar.

Zorgcoördinatoren

 • Een zorgcoördinator is een verpleegkundige met als extra taak het bewaken en ontwikkelen van de kwaliteit op de afdeling.

Leerling-verpleegkundigen

 • Leerling-verpleegkundigen worden opgeleid tot verpleegkundigen en werken daarom onder begeleiding van een gediplomeerd verpleegkundige.

Afdelingsassistenten

 • Afdelingsassistenten zorgen voor de hygiëne op de afdeling en worden zo nodig bij de patiëntenzorg betrokken, bijvoorbeeld bij het opmaken van de bedden.

Voedingsassistenten

 • Voedingsassistenten verzorgen uw maaltijden en dranken.

Afdelingssecretaresses

 • Afdelingssecretaresses verrichten administratieve werkzaamheden, bijvoorbeeld het aanvragen van onderzoeken.

Overige professionals waarmee u tijdens uw ziekenhuisopname te maken kunt krijgen zijn:

 • Gespecialiseerd verpleegkundigen;
 • Specialisten ouderengeneeskunde;
 • Geriatrisch verpleegkundigen;
 • Fysiotherapeuten;
 • Diëtisten;
 • Maatschappelijk werkenden;
 • Wondconsulenten;
 • Laboranten;
 • Geestelijk verzorgers;
 • Verpleegkundigen van de acute pijnservice.

Verblijf op de afdeling

Wat neemt u mee:

 • uw oproepbrief van het opnamebureau/afsprakenkaart van de specialist;
 • patiëntenpas van het ziekenhuis;
 • eventuele medicijnen in originele verpakking;
 • slippers, pantoffels, stevige schoenen;
 • iets ter ontspanning, bijvoorbeeld een boek;
 • makkelijke kleding;
 • eventueel toiletartikelen.

Tijdens uw verblijf op de afdeling streven wij er, als professionals, naar dat u zoveel mogelijk uit bed bent en mobiliseert. Denkt u hierbij aan:

 • Wassen in de badkamer;
 • Aan tafel eten en drinken;
 • Regelmatig een rondje over de afdeling lopen;
 • Streven is om alleen 's nachts en tijdens het middag-rustuur in bed te rusten.

Faciliteiten

Tijdens uw verblijf op de afdeling kunt u gebruik maken van verschillende faciliteiten.

Inlichtingen

 • Inlichtingen over uw toestand krijgt de familie in eerste instantie van u zelf. In overleg met u worden er bij opname één of twee contactpersonen aangesteld.
 • Elke kamer heeft een eigen verpleegkundige waar u en uw contactpersonen terecht kunnen voor informatie over uw behandeling en uw voortgang. Op het witte bord op uw kamer staat vermeld bij welke verpleegkundige u en uw contactpersoon terecht kunnen bij vragen. Informatie wordt in principe aan niemand anders dan aan de contactpersoon gegeven.
 • Uw contactpersonen kunnen ook voor inlichtingen naar de afdeling bellen. Het telefoonnummer is (0183) 64 46 50. Uw contactpersonen kunnen zich tevens aan de centrale balie op de afdeling melden met vragen tijdens de bezoekuren.
 • Na de operatie wordt altijd de eerste contactpersoon gebeld, als u weer terug bent op de afdeling. Natuurlijk is het ook mogelijk om zelf uw contactpersoon te bellen.
 • Als u of uw contactpersoon een gesprek wilt met de chirurg, kunt u dit aangeven aan de verpleegkundige die voor uw verantwoordelijk is of aan de zaalarts.

Artsenvisite

Het team van medisch specialisten voor afdeling 4 Noord bestaat uit:

 • Chirurgen;
 • Plastisch chirurgen;
 • Kaakchirurgen;
 • KNO-artsen;
 • MDL-artsen.

Bezoek

Maatregelen in verband met coronavirus
Om onze patiënten en medewerkers te beschermen tegen besmetting met het coronavirus, hebben we onze bezoekregeling aangepast. U leest hier meer over de bezoekregeling. Bezoekt u op deze afdeling een patiënt, vul dan voor uw bezoek de online corona vragenlijst in.

Contactgegevens

De afdeling is 24 uur per dag telefonisch bereikbaar via (0183) 64 46 50.

Niet (helemaal) tevreden?

Het streven van de medewerkers op afdeling 4 Noord is uw verblijf op de afdeling zo aangenaam mogelijk te maken. Als u niet tevreden bent over de geboden zorg, bespreek dit met degene die deze onvrede heeft veroorzaakt of met het afdelingshoofd.

Route

U vindt afdeling 4 Noord op de vierde verdieping van het Beatrixziekenhuis.

 • Wanneer u de lift uit komt loopt u rechtdoor naar afdeling 4 Noord.
 • Vanuit het trappenhuis is het linksaf en direct weer naar links naar de afdeling.