Wachttijden voor opname/operatie

Per specialisme in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem en de Lingepolikliniek in Leerdam geldt een wachttijd. Hiervoor geldt het volgende:

  • Onder wachttijd per opname/operatie wordt verstaan: het aantal weken tussen het moment dat u een indicatie voor een operatie krijgt van de behandelend arts, tot het moment van opname of operatie.
  • De wachttijd die wij hier geven, is de minimale wachttijd voor een opname/operatie.
  • De wachttijden zijn afhankelijk van uw specifieke wensen of de verwijsbrief van uw huisarts. Als u bijvoorbeeld graag bij een specifieke specialist of op een specifieke datum of tijdstip een afspraak wilt, dan kunnen de wachttijden afwijken van de vermelde wachttijden.
  • Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.
Specialisme Aandoening Wachttijd in weken
Chirurgie algemeen Galblaas 7
Liesbreuk 5
Borstoperatie (bij kanker) binnen 3 weken
Spataderen 9
Laserbehandeling spataderen 9
Gynaecologie algemeen Baarmoederverwijdering 4
Incontinentie bij de vrouw 5
Sterilisatie vrouw 4
Keel-, neus- en oorheelkunde Neus- en/of keelamandelen 6
Neustussenschot 7
Oorbuisjes 5
Oogheelkunde Staaroperatie 8
Orthopedie (wachtlijst gaat in ná pre-operatieve screening*) Totale heup operatie 6
Kijkoperatie knie 5
Totale knie operatie 6
Carpaal tunnel syndroom 3
Plastische chirurgie Borstverkleining 12
Carpaal tunnel syndroom 8

* Lees meer over pre-overatieve screening

De wachttijden zijn bij benadering
Actuele wachttijden per 7 februari 2020