Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV)

In het Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) werken verloskundigenpraktijken in de regio Gorinchem en de gynaecologen, kinderartsen en tweedelijnsverloskundigen van het Beatrixziekenhuis samen om de zorg voor moeder en kind te optimaliseren. Het samenwerkingsverband is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een platform waar professionals werken aan uniforme werkwijzen, transparante zorgoverdrachten en het bevorderen en waarborgen van de kwaliteit van de algemene verloskundige zorg.

Doelstellingen van het VSV:

  • Het bevorderen van de kwaliteit van de individuele verloskundige zorgverlening en het creëren van zorgcontinuïteit, gemeten onder andere aan de hand van prestatie-indicatoren.
  • Het vastleggen van afspraken over wie verantwoordelijk is voor de zorg
  • Het vastleggen van afspraken over de organisatie van de verloskundige zorg in het verzorgingsgebied van Rivas Zorggroep
  • Het bevorderen, handhaven en waarborgen van de kwaliteit van de algemene verloskundige zorg in het verzorgingsgebied van Rivas Zorggroep
  • Het bevorderen van de samenwerking tussen perinatale zorgverleners in de regio.

Inloggen professionals

Leden van het VSV kunnen hier inloggen.