Kosten en vergoedingen Rivas-pension (logeeropvang)

Wat kost het?
U kunt al vanaf € 60,- per dag terecht bij de logeeropvang.

Wat wordt vergoed?
In het geval uw mantelzorger plotseling niet meer beschikbaar en u een Wlz indicatie heeft, wordt de zorg grotendeels vergoed vanuit de Wlz. U betaalt, afhankelijk van uw inkomen, een eigen bijdrage.

Heeft u géén indicatie voor Wlz-zorg en is de opname medisch noodzakelijk? Dan is er sprake van kortdurend verblijf, wat vergoed wordt door de verzekeraar. Informatie over de vergoeding van kortdurend verblijf kunt u hier vinden.

Kunt u hier geen aanspraak op maken, dan kunt u uw logeerverblijf zelf financieren.

Meer informatie?
Wilt u een kostenberekening op maat? Neem dan contact met Rivas Zorglijn 0900-8440 of vul het interesseformulier in. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Logeren Wlz of WMO.

Alle genoemde prijzen gelden voor 2020.