Over Rivas Organisatie Cliëntenraad Centrale cliëntenraad

Centrale cliëntenraad

De centrale cliëntenraad houdt zich bezig met de belangen van cliënten die aan de orde komen bij de algemene zaken die Rivas Zorggroep en alle cliëntenraden aangaan, zoals o.a. de begroting, de jaarrekening en het beleidsplan. Daarnaast komen er ook onderwerpen aan de orde die Rivas breed van toepassing zijn zoals o.a. kwaliteit, Planetree, cliëntdossier.
De Centrale cliëntenraad oefent ook de bevoegdheid uit om namens de cliëntenraden een lid voor te dragen voor de Onderzoeksadviescommissie van Rivas Zorggroep (voor de behandeling van klachten) en heeft zitting in de commissie die voorstellen doet bij vacatures in de Raad van Toezicht.

Hoe werken wij?

De leden van de centrale cliëntenraad komen regelmatig in vergadering bij elkaar en wisselen informatie en meningen met elkaar uit. Tijdens de vergaderingen worden standpunten ingenomen en besluiten genomen. Deze besluiten worden kenbaar gemaakt aan de voorzitter van de Raad van Bestuur. De centrale cliëntenraad kan gevraagd en ongevraagd (verzwaard) advies uitbrengen.

Wie zitten er in de cliëntenraad?

De leden van de Centrale Cliëntenraad zijn afgevaardigd door de cliëntenraden Kortdurende Zorg, Langdurige zorg, Wijkverpleging en Ziekenhuiszorg.

De leden van de Centrale Cliëntenraad zijn:
Voorzitter: Dhr. G.M. Krijgsman
Langdurige Zorg: Dhr. J. Oudenaarden en Mw. R. Lanser-van de Weg
Wijkverpleging: Dhr. H. Groenewegen en Dhr. K. Schilders
Ziekenhuiszorg: Dhr. A. L. van Duin en Dhr. B. Verwijmeren

Bereikbaarheid

Wij stellen het op prijs om suggesties en opmerkingen van u te krijgen. Twijfel daarom niet en laat het de cliëntenraad weten:

Centrale Cliëntenraad
t.a.v. ambtelijk secretaris cliëntenraden
Postbus 90
4200 AB Gorinchem
Telefoon: (0183) 64 51 16
E-mail: clientenraad@rivas.nl
Informatie op de site: www.rivas.nl/clientenraad

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van YouTube en Vimeo. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Lees meer over het cookiebeleid