De verantwoordelijkheden van de patiënt

De relatie tussen een patiënt en een zorgverlener is, juridisch gezien, gebaseerd op een overeenkomst. Als patiënt heeft u daarom, naast uw rechten, ook een aantal verantwoordelijkheden:

  • u dient de zorgverlener duidelijk en volledig te informeren zodat hij u op een verantwoorde wijze kan onderzoeken en behandelen;
  • u dient zoveel mogelijk mee te werken aan onderzoek en behandeling door de adviezen en voorschriften op te volgen die de zorgverlener u geeft;
  • u dient de zorgverlener op de hoogte te stellen als u niet (meer) meewerkt aan onderzoek en behandeling of afwijkt van adviezen en voorschriften;
  • u dient, voor zover van toepassing, er voor te zorgen dat de zorgverlener tijdig door of namens u betaald wordt voor zijn verrichtingen. Het is daarom in uw belang dat u een passende verzekering afsluit.