Privacy en inzage gegevens

Om u goed van dienst te kunnen zijn, worden binnen Rivas verschillende gegevens over u vastgelegd. Deze gegevens worden vastgelegd in het Rivas Elektronisch Dossier. Rivas vindt uw privacy belangrijk. Als cliënt heeft u dan ook recht op de bescherming van uw persoonlijke gegevens.

Uw gegevens bij Rivas

De verwerking van uw gegevens verloopt via de Wet Bescherming Persoonsgegevens. U kunt inzage en/of een afschrift vragen van de gegevens die zijn opgenomen in uw dossier middels een formulier. Bel voor het formulier Rivas Zorglijn 0900-8440 of stuur ons dit formulier ingevuld toe.

Wie krijgen uw gegevens te zien?

Binnen en buiten Rivas worden gegevens die op u betrekking hebben zo nodig aan de volgende personen, afdelingen of instellingen verstrekt:

  • Zorgverleners betrokken bij de directe hulpverlening;
  • Bureau Opname;
  • ZorgControl;
  • Financiële administratie;
  • Zorgverzekeraars.

Uw gegevens mogen nooit zonder uw toestemming aan anderen, zoals uw partner, familie of vrienden, worden gegeven.

Het privacyreglement

Rivas gaat zorgvuldig met uw gegevens om. De regels die zij hierbij hanteert, zijn opgenomen in het privacyreglement.

Gegevens gebruiken voor kwaliteitsverbetering

Rivas is verplicht de kwaliteit van zorg te bewaken en te verbeteren. Hiertoe verricht Rivas zelf onderzoek en doet het mee aan landelijke gegevensverzameling. Bij dat onderzoek worden gegevens over patiënten gebruikt, bijvoorbeeld over de reden van opname, over complicaties, over infecties en over behandeling. Deze gegevens worden anoniem gebruikt om de kwaliteit van de zorg in de toekomst te verbeteren. 

Rivas gaat ervan uit dat u er geen bezwaar tegen heeft dat uw gegevens gebruikt worden voor verbetering van de kwaliteit van de zorg. Als u dat niet wilt of als u van mening bent dat Rivas niet zorgvuldig met uw gegevens omgaat, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris.