Mogen wij uw gegevens delen?

Soms is het voor zorgverleners belangrijk om de gegevens uit uw elektronisch cliëntdossier te delen met andere zorgverleners. Bij een doorverwijzing naar een ander ziekenhuis bijvoorbeeld. Of als u bij Rivas Zorggroep bent behandeld en naar de huisarts gaat.

Medewerkers van andere zorginstellingen zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen en huisartsen kunnen uw gegevens die bekend zijn bij Rivas Zorggroep niet zien. Dit betreft informatie zoals brieven van uw arts, medicatie-overzicht, allergieën en onderzoekuitslagen. Wij vragen u hierbij om toestemming om deze gegevens ook met hen te mogen delen. Als u toestemming geeft, stelt Rivas uw gezondheidsgegevens op veilige wijze beschikbaar aan zorgverleners binnen Nederland. Deze zorgverleners kunnen uw gegevens alleen bekijken wanneer zij met u een behandelrelatie hebben. Dat betekent dat u van hen zorg ontvangt. Niet iedereen kan dus in uw dossier kijken.

Bekijk hier de brochure.