Meer informatie

In het boek Eten met plezier, uitgegeven door de Nierstichting Nederland, vindt u meer informatie over kaliumgehalten in voedingsmiddelen. Overleg met uw diëtist of dit naslagwerk voor u zinvol kan zijn.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u contact opnemen met uw diëtist of het Expertisecentrum Voeding en Leefstijl van Rivas Zorggroep.
Telefoonnummer Zorglijn: 0900 84 40.