Diabetes

Bij diabetes helpt de wijkverpleegkundige u te leren omgaan met diabetes en waar u op moet letten. Zo krijgt u advies over hoe u verergering van uw klachten kunt voorkomen, over gezonde voeding, sporten en bewegen. Hoe beter u uw behandeling kunt afstemmen op uw lichaam en uw leven, hoe minder klachten er ontstaan. Zonodig kan de verpleegkundige u ook leren om uzelf insuline toe te dienen. Tevens is de wijkverpleegkundige de link tussen u, uw huisarts en uw behandelend specialist in het ziekenhuis.