Verpleeghuiszorg

Als wonen thuis niet meer gaat en u heeft een passende indicatie, dan kunt u bij Rivas uitstekend terecht in een van de woonlocaties. Rivas biedt professionele verpleeghuiszorg in bijna twintig locaties. Een compleet team van gespecialiseerde medewerkers staat voor u klaar met daarin onder andere verpleegkundigen, zorgregisseur, specialist ouderengeneeskunde, fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist, logopedist en psycholoog. De zorg wordt samen met u en uw familie/naasten besproken en afgestemd. Deze afspraken worden vastgelegd in het zorgleefplan. De huisarts draagt, na een verhuizing naar een verpleeghuis, de zorg over aan de specialist ouderengeneeskunde.

Locaties verpleeghuiszorg

Hier vindt u de verpleeghuizen van Rivas Zorggroep: