Wonen met zorg Verpleeghuis Zorg in het verpleeghuis

Zorg in het verpleeghuis

Header Verpleeghuiszorg Bewoner Schilt Aardappelen

In de woonlocaties van Rivas kunt u rekenen op professionele zorg van deskundige medewerkers. Zij hebben zich gespecialiseerd in verschillende soorten zorg die we in de woonlocaties bieden, zoals:

Dementie

Bewoners met dementie wonen in woongroepen van maximaal acht bewoners en leven hier zo thuis als mogelijk. Met elkaar runnen zij een huishouden waar aandacht is voor de normen en waarden en gewoontes van iedere bewoner. In de locatiezoeker vindt u een volledig overzicht van de verpleeghuizen waar zorg voor mensen met dementie wordt verleend.

Lichamelijke beperking

Bewoners met een lichamelijke beperking wonen en leven - afhankelijk van hun situatie - zelfstandig met professionele zorg binnen handbereik. Zij kunnen dan ook rekenen op de juiste zorg op de juiste plaats. In de locatiezoeker vindt u een volledig overzicht van de verpleeghuizen waar zorg voor mensen met een lichamelijke beperking wordt verleend.

Zorg in de laatste levensfase

Bij de zorg in de laatste levensfase wordt rekening gehouden met alle aspecten die belangrijk zijn voor iemand die afscheid gaat nemen van het leven. Er is aandacht voor lichamelijke klachten, zoals pijn of benauwdheid. Maar er is ook voldoende ruimte voor gevoelens van angst en verdriet en de vele levensvragen die zich in deze periode voordoen. In de locatiezoeker vindt u een volledig overzicht van de speciale appartementen en kamers in verpleeghuizen waar zorg in de laatste levensfase wordt verleend.

Korsakov

In locatie Steijndeld, afdeling de Haven, in Gorinchem kunnen cliënten met het syndroom van Korsakov rekenen op 24-uurs toezicht en de juiste begeleiding en behandeling. De zorg bestaat uit zowel psychiatrische zorg als reguliere zorg, waarbij de grootste aandacht uit gaat naar het begeleiden en structuur bieden van de dagindeling. Medewerkers van Rivas zijn geschoold in de methodiek van de Empatisch-Directieve benadering. Door zowel empatisch (invoelend) als directief (sturend) te handelen, bereik je positieve resultaten bij cliënten met het syndroom van Korsakov. Zij lijden namelijk aan geheugenstoornissen en stoornissen in plannen en organiseren. De Empatische-Directieve benadering helpt hen om zo goed mogelijk met deze stoornis om te gaan. Verder wordt de behandeling en begeleiding geboden door een team van gespecialiseerde medewerkers. Zij werken nauw samen met GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg) Yulius en de Bouman verslavingszorg. Hier vindt u uitgebreide informatie over de Korsakov-afdeling in locatie Steijndeld.

Psychiatrie bij ouderen (gerontopsychiatrie)

Bewoners met psychiatrische problemen en - door het ouder worden in toenemende mate - te maken krijgen met lichamelijke en (psycho)sociale problemen, leven in een woongroep van maximaal acht bewoners. Hier kunnen zij rekenen op speciale aandacht en zorg die benodigd zijn bij psychiatrie bij ouderen (gerontopsychiatrie). In de locatiezoeker vindt u een volledig overzicht van de verpleeghuizen waar zorg gerontopsychiatrie wordt verleend.

Crisisopvang

Wanneer het voor iemand met een lichamelijke beperking of dementie plotseling niet meer mogelijk is thuis te blijven, is het mogelijk tijdelijk te verblijven op de afdeling crisisopvang. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij een plotselinge verandering in het ziektebeeld of wanneer uw naasten door omstandigheden tijdelijk niet voor u kunnen zorgen.
Het tijdelijke verblijf wordt altijd aangevraagd door de huisarts of door de verpleegkundige van het Geriatrisch Onderzoek en Advies Centrum (GOAC). Het uiteindelijke besluit wordt in samenspraak met de cliënt en de familie genomen door de specialist ouderengeneeskunde. Met de cliënt en de familie worden afspraken gemaakt over de duur van het verblijf. In de locatiezoeker vindt u een volledig overzicht van de verpleeghuizen waar crisisopvang wordt verleend.

Zorg met ademhalingsondersteuning

Bij Rivas wonen als u zorg met ademhalingsondersteuning nodig heeft? Dit kan op de speciale afdeling voor mensen met ademhalingsondersteuning. Het Gasthuis is één van de zeven gespecialiseerde centra voor zorg met ademhalingsondersteuning van Nederland.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van YouTube en Vimeo. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Lees meer over het cookiebeleid